HAMK katsoo pintaa syvemmälle

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK vastaa Hiiletin-hankkeen kenttäkokeista. Niiden lisäksi HAMK osallistuu hankkeen laboratoriokokeisiin ja kuvantamismenetelmien soveltamiseen. Tutkijayliopettaja Jari Hyväluoma HAMK:sta muistuttaa, että soveltava tutkimus on ammattikorkeakoulujen perustehtäviä.

– Maankäyttösektorin hiilensidonta auttaa vastaamaan yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteeseen, ja lisäksi sillä on suotuisia vaikutuksia maan kasvukuntoon ja ympäristökuormitukseen. Saamme hankkeesta myös hyviä opinnäytetyön aiheita, hän toteaa.

HAMK:n kenttäkokeissa mitataan hiilen sitoutumista erilaisiin ja eri tavoin käsiteltyihin peltoihin. Koekenttiä on tänä syksynä perustettu Lopelle, Tammelaan ja Jokioisille. Ensimmäisessä kokeessa tutkitaan pellon pohjamaan hyödyntämistä hiilensidonnassa.

– Koeruuduille tehdään kertaluonteinen syvempi muokkaus, ja maanparannusaineita lisätään sekä pintamaahan että syvemmälle. Jatkossa seuraamme, minkälaisia vaikutuksia käsittelyllä on maan hiilensidontaan ja rakenteeseen, Hyväluoma tarkentaa.

Toisessa kokeessa selvitetään, mitä maaperässä tapahtuu, kun pitkäaikainen nurmi palautetaan tavanomaiseksi viljelymaaksi. Nurmimaat sitovat hiiltä tehokkaasti, ja tutkijat haluavat tietää mitä tapahtuu, jos esimerkiksi vähätuottoisia maita siirretään tulevaisuudessa energiakasvien tuotantoon.

Kolmas kenttäkoe alkaa ensi keväänä, ja siinä tutkitaan syväjuuristen kasvien vaikutuksia pohjamaan hiilensidontaan. Samalla kehitetään uusia tutkimusmenetelmiä sen selvittämiseksi, miten hiili stabiloituu eli vakautuu syvissä maakerroksissa.

Teksti: Minna Nurro

Muokkauspäivämäärä: 16.11.2021