Koronatieto 1000

Tietoa tuista poikkeusoloissa

Poikkeusoloista huolimatta maaseutuohjelman maksut ja haut jatkuvat.

Tuet ja maksut

Maaseutuohjelman tuet ovat normaalisti haettavissa koronaviruspandemian aiheuttamista poikkeusoloista huolimatta. Hae tuet sähköisissä asiointipalveluissa ja hoida yhteydenottosi puhelimitse tai sähköpostitse.

Keskustele muutoksista rahoittajan kanss

Ota yhteyttä tuen myöntäneeseen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja keskustele muutoksista, joita poikkeustilanteesta johtuvat rajoitukset aiheuttavat hankkeen toteuttamiseen.

Jos hankkeelle jää kustannuksia peruuntuneista tilaisuuksista tai matkoista, ovat ne tukikelpoisia, jos ne ovat lopullisia ja kohdistuvat hankkeelle.

Jos tarvitset investoinnin tai hankkeen toteuttamiselle jatkoaikaa, keskustele ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän kanssa ja tee jatkoaikahakemus.

Tukea yrittäjälle

  • Enintään viisi henkilöä työllistävät yrittäjät voivat hakea ELY-keskuksesta tukea koronapandemian aiheuttamien vaikutusten minimoimiseksi. ELY-keskuksen tukea ei myönnetä yksinyrittäjille. Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus
  • Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin:

    Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

    Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

    Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä
    alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki

Alkutuotannon väliaikainen tuki

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/

Kysyttävää?

Muihin koronaa koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksia antavat:

Muokkauspäivämäärä: 18.5.2020