Kontakta

Nätverkstjänster (personalens kontaktuppgifter nedan)

Postadress:
Nätverkstjänster
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Besökadress:
Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki
E-post:
info(at)maaseutu.fi

Faktureringsadresser

Reseräkningar och arvodesfakturor för privatpersoner

Privatpersoner ska lämna in reseräkningar och arvodesfakturor med bifogat skatte-kort direkt till landsbygdsnätverksenheten.

Obs!

• Verifikat och motiveringar till eventuell användning av egen bil eller taxi ska fogas till reseräkningarna.

• Om inget skattekort bifogats en arvodesfaktura verkställs förskottsinnehållning enligt 60 procent.

• En undertecknad personuppgiftsblankett ska också returneras som bilaga till en arvodesfaktura

• Kontonummer och bankförbindelse ska anges i internationellt format (IBAN-nummer och BIC-/SWIFT-kod) både på reseräkningar och arvodesfakturor.

Personuppgiftsblankett.pdf


Obs! Landsbygdsnätverkenheten och Landsbygdsnätverktjenster är skilda organisationer. Kontrollera addressen och referenssen

Postadress:

Landsbygdsnätverkstjänster
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET

Landsbygdsnätverksenheten
PB 405
60101 Seinäjoki


Om du inte har en arbetsgivare via vilken du kan skicka fakturor, kan du fakturera Landsbygdsverket direkt med reseräkningsblanketten nedan.


Reseräkningsblankett (pdf)
Reseräkningsblankett (excel)
Minneslista för debitering av resekostnader.pdf
Personuppgiftsblankett.doc

Inköpsfakturor

I enlighet med statsförvaltningens allmänna praxis tar Livsmedelsverket endast emot e-fakturor via Itella Information Logistics e-tjänst.

Faktureringsadressuppgifterna är:
• OVT-kod: 003729116867
• Förmedlarkod (OpusCapita): E204503
• FO-nummer: 2911686-7
• Momsnummer FI2911686
• Referens: Nätverkstjänster (programpedioden 2014-2020)

Om du inte har ett system eller en tjänst för e-fakturor, kan du skriva och skicka en e-faktura via den statliga e-faktureringstjänsten. Instruktioner om inloggning till och användning av tjänsten finns på adressen
www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus

Observera:

I beskrivningen eller referensinformationen på fakturan ska det framgå att fakturan är till landsbygdsnätverksenheten

Närmare upplysningar:

- Nätverkstjänster, Hanna Lillja, tfn 040 566 6281

Vår e-postadress har formen fornamn.efternamn@maaseutu.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Personalens kontaktuppgifter (nätverkstjänster)

Teemu Hauhia

Direktören för nätverkstjänster
tfn 040 545 4016
teemu.hauhia@maaseutu.fi

Juha-Matti Markkola

Nätverksexpert (Leaderverksamhet)

tfn 040 559 9412

juha-matti.markkola@maaseutu.fi

Hanna Lilja

Ekonomiplanerare

tfn 040 566 6281

hanna.lilja@maaseutu.fi

Sinikka Torssonen

Nätverksinformatör

tfn 040 550 5085

sinikka.torssonen@maaseutu.fi

Tuomas Metsäniemi

Nätverksexpert

tfn 050 352 0392
tuomas.metsaniemi@ruokavirasto.fi

Salla Pätilä

Nätverksexpert

tfn 0505345731

salla.patila@ruokavirasto.fiSinna Seppänen

Fiskeri nätverkskoordinator

tel. 0295 20 40 33

sinna.seppanen@ruokavirasto.fi