Kontakta

Nätverkstjänster (personalens kontaktuppgifter nedan)

Postadress:
Nätverkstjänster
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
Besökadress:
Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki
E-post:
info(at)maaseutu.fi

Faktureringsadresser

Reseräkningar och arvodesfakturor för privatpersoner

Privatpersoner ska lämna in reseräkningar och arvodesfakturor med bifogat skatte-kort direkt till landsbygdsnätverksenheten.

Obs!

• Verifikat och motiveringar till eventuell användning av egen bil eller taxi ska fogas till reseräkningarna.

• Om inget skattekort bifogats en arvodesfaktura verkställs förskottsinnehållning enligt 60 procent.

• En undertecknad personuppgiftsblankett ska också returneras som bilaga till en arvodesfaktura

• Kontonummer och bankförbindelse ska anges i internationellt format (IBAN-nummer och BIC-/SWIFT-kod) både på reseräkningar och arvodesfakturor.


Obs! Landsbygdsnätverkenheten och Landsbygdsnätverktjenster är skilda organisationer. Kontrollera addressen och referenssen

Postadress:

Landsbygdsnätverkstjänster
PB 100
00027 LIVSMEDELSVERKET

Om du inte har en arbetsgivare via vilken du kan skicka fakturor, kan du fakturera Landsbygdsverket direkt med reseräkningsblanketten nedan.


Reseräkningsblankett (excel)
Personuppgiftsblankett.doc

Inköpsfakturor

I enlighet med statsförvaltningens allmänna praxis tar Livsmedelsverket endast emot e-fakturor via Itella Information Logistics e-tjänst.

Faktureringsadressuppgifterna är:
• OVT-kod: 003729116867
• Förmedlarkod (OpusCapita): E204503
• FO-nummer: 2911686-7
• Momsnummer FI2911686
• Referens: Nätverkstjänster (programpedioden 2014-2020)

Om du inte har ett system eller en tjänst för e-fakturor, kan du skriva och skicka en e-faktura via den statliga e-faktureringstjänsten. Instruktioner om inloggning till och användning av tjänsten finns på adressen
www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus

Observera:

I beskrivningen eller referensinformationen på fakturan ska det framgå att fakturan är till landsbygdsnätverksenheten

Närmare upplysningar:

- Nätverkstjänster, Hanna Lillja, tfn 040 566 6281

Vår e-postadress har formen fornamn.efternamn@maaseutu.fi

Uppdateringsdatum: 11 feb. 2021

Personalens kontaktuppgifter (nätverkstjänster)

Teemu Hauhia

Direktören för nätverkstjänster

tfn 040 545 4016

teemu.hauhia@maaseutu.fi

Juha-Matti Markkola

Nätverksexpert (Leaderverksamhet)

tfn 040 559 9412

juha-matti.markkola@maaseutu.fi

Hanna Lilja

Ekonomiplanerare

tfn 040 566 6281

hanna.lilja@maaseutu.fi

Sinikka Torssonen

Nätverksinformatör

tfn 040 550 5085

sinikka.torssonen@maaseutu.fi

Tuomas Metsäniemi

Nätverksexpert

tfn 050 352 0392

tuomas.metsaniemi@ruokavirasto.fi

Salla Pätilä

Nätverksexpert

tfn 0505345731

salla.patila@ruokavirasto.fi