Tillgänglighetsutlåtande


Livsmedelsverkets tillgänglighetsutlåtande


Detta tillgänglighetsutlåtande av den 10 juni 2020 gäller tjänsten https://www.maaseutu.fi.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående sakkunnigorganisation.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller alla tillgänglighetskrav

Icke tillgängligt innehåll

1. Omfattas inte av lagstiftningen

  • video- eller ljudinspelningar som har getts ut före den 23 september 2020
  • filer skapade med kontorsprogrammen (till exempel doc, pdf, odt) som publicerats före den 23 september 2018 och som inte behövs för att uträtta ärenden

  Har du upptäckt problem med tillgängligheten? Berätta om problemen så att vi kan göra vårt bästa för att lösa dem.

  E-post: info@maaseutu.fi

  Tillsynsmyndighet

  Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand vända dig till webbplatsens administratör, det vill säga till oss. Svaret kan dröja 14 dagar. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar för hur du ger respons och hur ärendet behandlas.

  Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

  Regionförvaltningsverket i Södra Finland
  Enheten för tillgänglighetstillsyn

  www.tillgänglighetskrav.fi
  saavutettavuus(at)avi.fi
  växel 0295 016 000

  Uppdateringsdatum: 10 nov. 2020