Välfärd

Vem skulle inte ha stött på något projekt! Ordet projekt är underskattat, eftersom projekten ofta leder till nyttiga förbättringar i vardagsomgivningen. Bra projekt ger resultat som lever vidare även efter att projekten har slutförts. Genom projekt skapas bestående samarbete, kompetens och tjänster.

Tre miljoner människor har dragit nytta av de tjänster som förbättrades under åren 2007–2013. Under de åren finansierade landsbygdsprogrammet 16 500 projekt. Via dem har man kunnat aktivera människor att påverka det som händer i deras omgivning. Projekten har ökat det sociala kapitalet och gemenskapen. Med projektstöd har man förbättrat den allmänna framtoningen i många byar och skapat möjligheter till fritidsaktiviteter i byarna.


De många evenemang som ordnats har hjälpt till att öka samarbetet mellan ortsborna. Många lokala idéer har lett till stora fenomen som till och med gett landsbygdsorter världsrykte. Visste du till exempel att världsmästerskapstävlingen i kärringkånk fick stöd från landsbygdsprogrammet i början? Små initiativ har haft till och med regionalekonomiskt betydande effekter.

Företagare har dragit nytta av möjligheten att utbilda sig och förbättra sina branschkunskaper och färdigheter. En kunnig företagare ökar livskraften i sin omgivning också genom att sysselsätta andra. 29 000 personer inom jord- och skogsbruk genomgick någon utbildning med stöd från programmet 2007–2013. Fram till utgången av 2015 skapades 8 000 nya arbetstillfällen med hjälp av företags- och projektverksamhet.

Tips för stödsökande

Uppdateringsdatum: 7 juli 2021

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.