Utbildning och information

Utbildning stärker landsbygdsföretagarnas kunnande

De utbildnings- och informationsprojekt som finansieras från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland förbättrar företagarnas kunnande och förmedlar den nyaste informationen som aktörerna kan omsätta i praktiken.

Åren 2015–2020 har över 40 000 personer utbildats i samband med landsbygdsprogrammets projekt. Av dem är 55 % jordbrukare eller små och medelstora företagare som förädlar eller säljer jordbruksprodukter. Den näst största gruppen som deltagit i utbildningarna är skogsföretagarna och andra aktörer inom skogsbranschen som utgör över 10 000 personer, dvs. 26,5 % av kursdeltagarna. Dessutom har andra mikro- eller småföretagare samt invånare på landsbygden deltagit i utbildningarna.

Utbildningsprojekten förbättrar företagarnas kunnande om bl.a. företagsledning, marknadsföring, miljövård och energieffektivitet. Till exempel har jordbrukare fått utbildning i att stävja klimatförändringen och att anpassa sig till den samt i att använda förnybar energi.

Nytt kunnande förbättrar gårdarnas och andra företags konkurrenskraft och skapar förutsättningar för att utveckla företagsverksamheten. I och med utbildningen kan gårdarna och andra företag ta i bruk de nyaste metoderna som är effektivare än tidigare. Nya kunskaper och färdigheter lägger också grunden för uppkomsten av nya innovationer.

De utbildnings- och informationsprojekt som finansierats via Leadergrupperna ger också tredje sektorns aktörer och landsbygdsinvånarna mera kunskaper. I samband med de här projekten har det getts information om bland annat säkerhetsfrågor på landsbygden, möjligheterna att påverka lokalt samt utnyttjande av datateknik.

Uppdateringsdatum: 7 juli 2021