Sysselsättning och näringar

Företagsfinansiering för tillväxtorienterade och förnyelsevilliga

Företagsstödet för landsbygden stärker landsbygdens livskraft genom att göra företagandet mångsidigare och förnya det. Finansieringen har en avsevärd inverkan på moderniseringen av små och medelstora företag i landsbygdsområdena, deras konkurrenskraft och sysselsättningen.

Finansieringen hjälper företagen att utveckla sin verksamhet

Typiska stödmottagare är till exempel sådana företag på landsbygden som har kopplingar till förnybar energi, turism och livsmedelsförädling. Bland stödmottagarna finns tillväxtinriktade företag som är viktiga från sysselsättningssynpunkt och små och medelstora företag som siktar på en internationell marknad – en del av dem har vunnit utmärkelser för sina innovationer. Bland annat Kyrö Distillery och Kinnusen mylly har investerat i och utvecklat sin verksamhet med hjälp av företagsfinansiering ur landsbygdsprogrammet.

Tack vare 200 miljoner euro i stöd har företagen i Finland gjort investeringar till ett värde av 800 miljoner euro.

Från och med år 2014 har små och medelstora företag tack vare ungefär 200 miljoner euro i företagsstöd satsat 600 miljoner euro i privata medel i investeringar. Trots att stödet varit relativt litet har det fått tillväxtorienterade företag att investera. Utan företagsstödet för landsbygden skulle största delen av de här investeringarna sannolikt ha förblivit ogjorda.

Finansiering ur landsbygdsprogrammet beviljas bara livskraftiga företag. Följaktligen har de företag som har fått stöd via landsbygdsprogrammet också klarat av svackor i ekonomin bättre än motsvarande företag.

Företag som växer och utvecklas för också med sig nya arbetstillfällen

Under åren 2007–2014 bidrog finansieringen från landsbygdsprogrammet till att det uppstod omkring 6 500 nya arbetstillfällen. Under innevarande programperiod har det med företagsstödens hjälp redan hittills uppstått fler än 2000 nya arbetstillfällen i landsbygdsföretagen.

Ungefär 40 procent av företagen i Finland ligger på landsbygden. Tjänstesektorn sysselsätter allra mest, och serviceföretagen anlitas av såväl fast bosatta som fritidsboende samt av dem som besöker landsbygden mer sporadiskt.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020