Rådgivning

Rådgivningen till gårdar är populär. Rådgivning i samband med Råd 2020 har redan anlitats av fler än 20 000 gårdar, vilket är ungefär 40 % av de verksamma gårdarna.

Under de fem senaste åren har omkring 40 % av gårdarna (20 358 gårdar) anlitat rådgivning. Under de fem senaste åren har över 80 000 rådgivningsbesök riktats till gårdar. Rådgivningsbesöken har varit flest i områden där det finns gott om gårdar: Norra Österbotten, Södra Österbotten och Norra Savolax.

Rådgivningen är förmånlig för jordbrukarna eftersom de betalar bara momsens andel för Råd 2020 -servicen. En gård kan anlita rådgivning för 15 000 euro under åren 2014–2022.

Jord- och skogsbruksministeriet har låtit utföra en halvtidsutvärdering i tre steg av hur rådgivningen fungerar. Resultaten från utvärderingen visade att de gårdar som anlitat rådgivning var mycket nöjda med den. Av gårdarna som fått rådgivning var 90 % nöjda med kvaliteten på rådgivningen. Jordbrukarna ansåg sig ha haft betydande nytta av rådgivningsbesöken. Tack vare ny information via rådgivningen får jordbrukarna visshet och bättre ork i arbetet.

Behoven är väldigt individuella, men undersökningen visar att jordbrukarna upplever att rådgivningen har gett dem mentalt stöd att ta beslut samt konkreta tips för arbetet. De orkar mer när de fått diskutera sina frågor med en expert.

Rådgivning om miljöfrågor och djurens välbefinnande har varit mest populärt. Jordbrukarna har beställt mycket rådgivning också om modernisering av gårdsbruksenheter och förbättrad konkurrenskraft. Rådgivning har getts också om frågor kring djurhälsa, växtskydd, energieffektivitet och innovationer.

Uppdateringsdatum: 23 mars 2021