Kompensationsersättning

Kompensationsersättningen gör det möjligt att bedriva jordbruk i nordliga förhållanden

Finland är världens nordligaste jordbruksland. På samma breddgrader ligger bland annat Alaska, Grönlands sydspets och Sibirien. Kompensationsersättningen spelar en mycket stor roll för jordbruksproduktionens bevarande. Stödet används till att jämna ut skillnaderna i inkomstnivå mellan jordbrukare i gynnsamma respektive mindre gynnsamma områden.

Kompensationsersättningen är en viktig faktor som förbättrar de finländska gårdarnas lönsamhet. Lönsamhet är ett absolut villkor för att hitta unga som är villiga att ta över vid generationsväxlingar. Ett lönsamt jordbruk gör det möjligt att bevara livskraftiga gårdar och på så sätt upprätthålla sysselsättningen på landsbygden och landsbygdens ekonomiska utveckling. Jordbruket å sin sida upprätthåller inte bara den inhemska livsmedelsproduktionen utan även de öppna landsbygdslandskapen och den biologiska mångfalden.

Först när jordbruket är ekonomiskt lönsamt och gården har en framtid kan jordbrukarna utnyttja de övriga åtgärderna för landsbygdsutveckling, göra investeringar och satsa på miljöåtgärder.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020