Bra för boskapen (Hyvää karjalle) – kvalitet på ensilaget med sensoruppföljning och ladugårdens mikrober under kontroll med naturliga peptider

Kontinuerlig temperaturmätning i ensilageförråd kan avbildas på en temperaturkarta och användas som verktyg för att följa kvaliteten på foder. En antibakteriell proteinsekvens, dvs. peptid, som påträffats i bakterier som lever på kråkbär kan vara en ny metod för att förebygga juverinflammation hos mjölkkor. Den internationella digibale -databasen kan möjliggöra en ny form av dig data -forskning i framtiden

Ytterligare information: Projektforskare Tuija Kallio, Uleåborgs universitet, Universitetscentret i Kajana Enheten för mätteknik, tfn 050 346 8908, e-mail: tuija.kallio@oulu.fiForskaröverlärare Ilpo Pölönen, Tavastlands yrkeshögskola, HAMK Bio –forskningsenheten, tfn 040 830 5984, e-mailpo.polonen@hamk.fi

Uppdateringsdatum: 20 mars 2020