Innovationer

Mer konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet

Det berömda bondförståndet ger varje dag upphov till uppfinningar. Med stöd från landsbygdsprogrammet kan de här uppfinningarna resultera i innovationer som är till nytta för många och förnyar en hel bransch. Alla stödformer i landsbygdsprogrammet främjar förnyelse och innovationsförmåga på ett eller annat sätt.

Här hittar du information om landsbygdsprogrammets möjligheter att utveckla näringarna och främja innovationer. Den gemensamma nämnaren för möjligheterna är samarbete mellan olika parter. Samarbetspartnerna kan finnas i den egna kommunen eller grannlandskapet, eller varför inte i något annat land i Europa. Man kan också ta små steg i början, pröva hur ens idéer artar sig.

Det lönar sig att undersöka vad ett samarbetsprojekt skulle ha att ge. Ett samarbetsprojekt är ett projekt för utveckling av näringarna som två eller flera aktörer genomför tillsammans. Samarbetet kan ske mellan företag (t.ex. företagsgruppsprojekt), mellan företag och utvecklare eller mellan utvecklings- och forskningsorganisationer. Resultaten av samarbetsprojekten ska kunna utnyttjas allmänt så snart som möjligt efter projekttidens slut.

Innovationsgrupper för landsbygden - värt att följa

Innovationsgrupperna för landsbygden (EIP-grupperna) finns till för att lösa något praktiskt jord- och skogsbruksproblem. De förbättrar jordbrukets och den övriga primärproduktionens produktivitet, effektivitet och hållbarhet. I verksamheten kopplas företagarnas jordnära kunnande samman med övriga experters kunskap. Grupperna löser ett specifikt problem och skapar en innovation som kommer till allmän användning.

Innovationsfinansieringen för perioden 2014–2020 har fördelats. Håll gärna ett öga på verksamheten i de grupper som valts och utnyttja de bästa idéerna i ditt eget arbete. Grupperna presenteras längst ner på sidan.

Europeiskt nätverk stöder innovatörer

Idéer och lösningar ska man inte panta på. Innovationsgrupperna för landsbygden delar med sig av resultatet av sitt arbete också i ett europeiskt nätverk för landsbygdsutveckling. Innovationsgrupperna får stöd för sin internationella verksamhet också från Bryssel, där EU-kommissionens EIP-AGRI Service Point finns. Den förmedlar information och knyter samman de hundratals innovationsgrupperna i Europa.


Mer information på EIP-AGRI Service Points webbplats


Uppdateringsdatum: 15 juli 2021