Varje by har rätt till bredband

Lugnet på landsbygden utan telefoner och internet är en romantisk idé, men vardagen kräver fungerande datatrafikförbindelser. Datatrafikförbindelserna ökar sysselsättningen och förbättrar livskvaliteten, exempelvis i form av hälsovårdstjänster och utbildning. Förbindelserna minskar kostnader som uppkommer på grund av avstånd, effektiverar affärsverksamhet och möjliggör studier och arbete på distans.

Snabba förbindelser (minst 100 megabyte) finns än så länge endast hos ungefär hälften av alla hushåll i Finland. Offentlig finansiering för att bygga bredband är tillgänglig ur landsbygdsprogrammet där som det inte byggs marknadsbaserade förbindelser.


Det är möjligt att söka finansiering av landsbygdsprogrammet för byggande av bredband i en enskild by eller i ett område som utgörs av flera byar. En kommun eller förening, ett andelsbolag eller ett stort eller medelstort företag kan ansöka om stödet. Stödet är 50 eller 70 procent av de totala kostnaderna. Privat finansiering kan uppkomma ur bybornas talkoarbete.


Under de senaste åren har vi sett fina exempel på hur gemensamt byggande av bredband har blåst nytt liv i byar, lockat nya invånare och skapat nya möjligheter för företagare.


Överföringen av stora mängder information om jordbruket på nätet har försnabbats och på förstklassiga kamerabilder kan jordbrukaren försäkra sig om att allt står väl till i ladugården. Jordbrukaren får information om förändringar i mobilen och det är möjligt att samla in information som gör det möjligt att driva gården mer effektivt. Användningen av teknologi på gårdarna ökar ständigt.

  • Det är möjligt att ha kontakt med läkare eller sjukvårdare via video, vilket har minskat antalet resor till hälsostationer och dygn på sjukhus.
  • Skolelever och studerande i glesbygden har fått likvärdiga möjligheter att studera och utbudet av undervisning har blivit mångsidigare tack vare nätundervisning. Det är även möjligt för lärare att bo på långt avstånd från skolan.
  • För egen nytta och nöje har studerande avlagt videokurser och distansarbete har blivit allt smidigare, då videobilden fungerar som den ska och bifogade filer snabbt kan öppnas.

Listan kunde fortsättas i det oändliga eftersom i princip allting i vår värld idag är kopplat till internet.

Bredband även för er by? Ladda ner broschyren.


Läs mer om bredband för landsbygden, dvs. byanät, med stöd av landsbygdsfonden. (kort med beskrivning av åtgärden)


Så här underlättar optisk fiber livet. Användarerfarenheter av optisk fiber i Kajanaland (på finska).


Betydelsen av datatrafikförbindelser för utvecklingen av jordbruk och kommuner (på finska). Naturresursinstitutet 2016.


Ytterligare information:

Marianne Selkäinaho, jord- och skogsbruksministeriet tel. 02951 62218, förnamn.efternamn@mmm.fi;
Merja Pahkasalo, Landsbygdsverket, tel. 040 5177 939, förnamn.efternamn@mavi.fi

Uppdateringsdatum: 7 juli 2021