Landsomfattande projekt utvalda

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har valt ut de landsomfattande projekt som kommer att finansieras med medel från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020. Projekten inleds i år. Under ansökningstiden 12.3 - 4.5.2018 mottogs allt som allt tio ansökningar. Bland dem valdes ut sju projekt.

Utveckling av tillväxtområden och nya näringsgrenar

 

SUPERHYVÄ - Nya öppningar skapar framgång

Luomubuumi - Fler ekologiska produkter genom djärva försök och bättre kunnande

Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen - Kunskap banar väg för insektsbranschen i framtiden

More than honey - Också annat än honung

 

Utveckling av internationell kompetens i affärsverksamheten

 

MarketWise - Projekt för förmedling av internationell marknadsinformation

Export Factory for Bio-Forestry

Hungry for Finland - Produktifiering av matturism

 

Läs mera (i finska)

 

Finansieringsbesluten är i detta skede förenade med villkor. Det förutsätts att sökandena utarbetar en projektplan och ett kostnadsförslag som följer den fastställda budgetramen.

 

 

​Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta: 
asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi