Var med om att skapa framtiden för Leader på ett sätt som passar dig – det är jubileumsår, och juni är fylld av möjligheter

Leader i Finland fyller 20 år och firar stort. Fundera tillsammans med oss på hur det Leaderbaserade utvecklingsarbetet kommer att se ut i framtiden – i juni blickar vi framåt ända till år 2030. Möjligheterna att delta är många, välj en av följande eller allihop om du så vill:
• Fånga upp framtidssignaler fram till 23.6
• Delta i ett öppet webbinarium (nätseminarium) 15.6
• Var med om framtidsworkshopen Leader2030 som ordnas 28–30.6.

Framtidssignaler fångas upp på en gemensam webbplattform fram till 23.6

Landsbygdsnätverkstjänsterna, Mavi och JSM utmanar alla som är intresserade av lokal landsbygdsutveckling att säga sin åsikt om vilka fenomen, trender och svaga signaler som kommer att påverka Leaderverksamheten under de följande årtiondena. Materialet kommer att utnyttjas bl.a. när Leaderverksamheten utvecklas.

Ta därför en titt på framtiden ur olika perspektiv och försök hitta också nya och överraskande infallsvinklar. Trots att någon sak nu känns liten och rentav löjlig kan den vara ett tecken på något som blir stort och viktigt när det stärks och upprepas. Ta alltså ett frejdigt skutt längre in i framtiden, tänk på hur saker och ting skulle kunna vara år 2030 och använd plattformen Viima för att dela med dig av dina tankar. Du kan logga in via ditt Facebook-, Google- eller Office365-konto eller med en Viima-kod, men håll dig ändå till ett och samma inloggningsalternativ.

Här är några exempel på teman att spinna vidare kring:
• Politik och lagstiftning – exempel: skulle radikala politiska grupperingar kunna uppstå i Finland, vilken effekt skulle de ha?
• Ekonomi – exempel: små/ensamföretagande blir allmännare, hur förändrar det arbetskraftens struktur och tillvägagångssätten? Blir företagsamhet ett inslag i den medborgerliga kompetensen, så att alla tilldelas ett FO-nummer redan vid födseln?
• Sociala förändringar – exempel: hur inverkar förändrade värderingar på var vi vill bo, kan en motreaktion till urbaniseringen födas? Hur påverkas vårt beteende av att det finns smarta apparater överallt?
• Tekniska förändringar – exempel: hur förändrar robotiken produktionen och de fysiska kommunikationerna?
• Miljörelaterade förändringar – exempel: hur utmanar ökad miljömedvetenhet gruvindustrin?
• Någon annan aspekt

Allra bäst är det om du skriver lite utförligare och till exempel bifogar en förklarande bild, länk eller videosnutt. Vi hoppas att du också tillbringar en stund med att se på andras förslag och att du gillar och kommenterar dem. Plattformen fungerar också i mobilen, så om du träffar på något tankeväckande när du är ute och rör på dig kan du snabbt lägga till det. Vi fångar upp signaler fram till 23.6.
I knepiga situationer får du hjälp av Seija Kiiskilä, seija@futuresgarden.fi, tfn 0404 112554.

Vid webbinariet behandlas bl.a. uppfångade framtidssignaler och olika megatrender som inverkar på landsbygden

Delta i webbinariet Leader2030 15.6 kl. 9–10, det är öppet för alla. Anmäl dig via länken här nedan. Du kan använda vilken webbläsare som helst. Vid webbinariet behandlas uppfångade framtidssignaler och olika megatrender som inverkar på landsbygden. Forskningschef Jari Kaivo-oja vid Framtidsforskningsinstitutet skisserar upp en översikt.
Anmäl dig till webbinariet

Framtidsworkshopen Leader2030: vilken inriktning önskas för Leaderverksamheten och hur ska det gå till i praktiken?

Juni kulminerar efter midsommar i framtidsworkshopen Leader2030, som ordnas 28–30.6. Workshopen kommer att borra sig in i Leaderverksamhetens framtida syfte, uppgift och metoder, med siktet inställt på år 2030. Workshopen som har formen av ett läger ordnas i Tusby på konferenshotell Gustavelund, och deltagarna betalar bara övernattningskostnaderna.

Lägret bildar en kompakt helhet, där en liten del av tiden ägnas åt historien men framtiden ägnas större uppmärksamhet. Hur utmanar framtider av olika slag Leaderverksamheten? Varför arbeta, och hur? I vilken riktning vill vi utveckla Leaderverksamheten? Under lägret tillämpas några prognostiseringsmetoder, och deltagarnas egen sakkunnigroll stöds. Avslutningsvis fastställs riktlinjer för hur saker och ting ska omsättas i praktiken. Vid den här workshopen diskuteras inte verkställighetsnyanser, Hyrrä eller urvalskriterier för projekt. Vi skådar djärvt in i framtiden!

Läs mer om programmet för framtidsworkshopen och anmäl dig via utbildningskalendern på Landsbygd.fi.

Mer information:
Landsbygdsnätverkstjänsterna
Juha-Matti Markkola, juha-matti.markkola@maaseutu.fi, tfn 040 5599 412

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020