Kulttuurimatkailuhanke arteles

Utbetalningar för landsbygdsprojekt inleds i juni

30.3.2016


Utbetalningarna av investeringsstöd för jordbruk inleds i april, och i juni börjar utbetalningarna för landsbygdsprojekt. I slutet av mars betalas det ut startstöd till unga jordbrukare.

I mitten av mars körde utbetalningen av företagsstöd för landsbygden i gång. Vid det här laget har omkring 1 500 ansökningar om företagsstöd lämnats in. NTM-centralerna fattade de första besluten om företagsstöd i december. Sammanlagt har 280 positiva stödbeslut fattats till ett belopp av totalt 20 miljoner euro.

Från och med våren 2015 har ca 2 400 ansökningar om investeringsstöd för jordbruk lämnats in. Den senaste ansökningsomgången slutade i mitten av mars och var livlig. Beslut har fattats vid NTM-centralerna sedan i november, och över 1 300 ansökningar har hunnit avgöras. Ansökningarna om startstöd till unga jordbrukare har varit 250 stycken, och 215 av dem har avgjorts.

För projektstödens del är situationen den att över 230 projekt har godkänts. I stöd för dem har det beviljats sammanlagt 32,5 miljoner euro. Under den här perioden har stöd sökts för sammanlagt cirka 2 000 projekt.

Mer information: Landsbygdsverkets meddelande 30.3.2016
Mer information om stöden ger de regionala NTM-centralerna och de lokala Leadergrupperna.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020