Startklart för projektet Finnish Food Innovations 2.0.

Urvalsgruppen för landsomfattande projekt i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 beslutade på mötet den 22 mars bevilja finansiering för projektet Finnish Food Innovations 2.0.

Projektet hjälper finska mikroföretag och små och medelstora företag att uppfinna kundanpassade mervärdesprodukter för internationella marknader.

De övriga projekten har valts redan tidigare (läs mer om dem). Ansökningsprocessen startade i september 2015 med en tematisk idésökning som resulterade i allt som allt 55 projektidéer. Av dessa idéer handlade 20 temaområdet Att stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckla exportförutsättningarna och 35 Digitalisering i utveckling av tjänster och företagsamhet.

Finnish Food innovations 2.0.

Projektet hjälper finska mikroföretag och små och medelstora företag att uppfinna kundanpassade mervärdesprodukter för internationella marknader. Projektet bistår företag i att hämta information om marknadsföringsmöjligheter utomlands och att utifrån denna information kläcka fram nya produktutvecklingsidéer. Ytterligare ska projektet hjälpa med att bygga upp ett tvärvetenskapligt kompetensnätverk till stöd för produktutvecklingen. Projektets huvudsakliga mål är att öka och diversifiera antalet exportprodukter som finska livsmedelsföretag erbjuder på den internationella marknaden.

Ytterligare information om projektet lämnas av sökanden.
Sökande: Fennopromo Oy
Kontaktperson: Eeva-Liisa Lilja, eeva-liisa.lilja@fennopromo.com

Mer information om landsomfattande projekt lämnas i NTM-centralen i Tavastland av
Timo Kukkonen, utvecklingschef, tfn 0295 025 065
Lassi Hurskainen, expert, tfn 0295 025 046
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020