Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon: startskott för spetsprojektet för cirkulär ekonomi den 19 april!

Det spetsprojekt i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram som gäller kretsloppsekonomi startar med ett två dagar långt evenemang om återvinning av näringsämnen i Helsingfors den 19–20 april. Tillställningen samlar experter på återvinning av näringsämnen från Finland och Europa. Den öppnas av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Plats: Hotel Scandic Park, Mannerheimvägen 46, Helsingfors
Anmälan till evenemanget via den här länken, anmälan är öppen under tiden 15.3–11.4.2016

Program 19 april
9.00 Morgonkaffe

9.30 Öppning, jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

10.00 Miksi ravinteiden kierrätystä? (Varför återvinna näringsämnen?) Juha Helenius, professor, Helsingfors universitet

10.45 Uusia mahdollisuuksia yrittäjille (Nya möjligheter för företagare), Hannu Uusihonko, verkställande direktör, Foodpark Oy

11.05 Diskussion

11.15 Eihän mikään saa muuttua, eihän? (Inte får man väl ändra på något?), Mato Valtonen, ombudsman för kreativitet

12.00 Lunch + Lösningstorget och finansieringsklinik

13.30 Framgångshistorier kring återvinning av näringsämnen

Lannasta lannoitteeksi à la française (Från spillning till gödsel à la française), COOPERL, Frankrike
Hevonen ja Tyrnävä – kunta kierrättää (Hästen och Tyrnävä – kommunen återvinner), Palkki hästby, Marjukka Manninen, kommundirektör, Tyrnävä kommun
Paikalliset ratkaisut maailmalle (Lokala lösningar för världen), Kari Tiilikkala, professor, LUKE
Lanta liikenteeseen (Gödsel i trafik), Erkki Kalmari, verkställande direktör, Metener Oy
Liikennebiokaasu osana ravinteiden kierrätystä (Biogas för trafik som en del av återvinningen av näringsämnen), Eeli Mykkänen, Gasum Oy
Tulevaisuuden tuottajat (Framtidens producenter), Riitta Lehtinen, projektchef, HAMK
14.30 Kaffe

15.00 Framgångshistorierna fortsätter

Teollisuuden sivuvirroista maanparannusaineiksi (Från sidoströmmar inom industrin till jordförbättringsmedel), Juuso Joona, agronom, Tyynelän maanparannus Oy
Yhdyskuntaliete maatalouskäyttöön? (Samhällsslam i jordbruksanvändning?), Päivi Munne, forskare, SYKE
Jätevedestä tuotteita (Produkter av avloppsvatten), Mona Arnold, ledande forskare, VTT
Virtsa lannoiteresurssina (Urin som en gödselresurs), Eeva-Liisa Viskari, projektchef, TAMK
Mustasotilaskärpäsen toukka ratkaisee (Hermetia illucens-larver avgör), Tuure Parviainen, doktorand, Helsingfors universitet
16.30 Slutdiskussion och avslutande av tillställningen

17–19 Cocktail-tillställning på lösningstorget

Som ordförande fungerar Eija Hagelberg, ordförande för miljö- och klimatgruppen, landsbygdsnätverket


Finansieringskliniken som är öppen under pauserna delar ut information om olika finansieringsmöjligheter. På lösningstorget berättar representanter för företag och projekt om sina försök och framgångar vad gäller återvinning av näringsämnen.

Första dagen är avsedd för nationella aktörer och andra dagen för internationella aktörer. Tillställningarna är avgiftsfria och öppna för alla. Programmet för den internationella dagen och anmälningslänk finns på adressen www.mmm.fi/recyclenutrients.

Praktiska anvisningar till deltagare (på finska)
Inbjudan till lösningstorget (på finska)


Tillställningen ordnas av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Naturresursinstitutet, landsbygdsnätverket och arbets- och näringsministeriet i samarbete med EU:s strategi för Östersjön och European Sustainable Phosphorus Platform (europeisk plattform för hållbar användning av fosfor – ESPP).

Mer information:
Tarja Haaranen, samordnare för projektet Återvinning av näringsämnen från jordbruk, tfn 029 532 6428, fornamn.efternamn@luke.fi
Noora Mantere, tfn 040 737 1404, förnamn.efternamn@gmail.com

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020