Nätverksdagar i Lappland

Nätverksevenemanget Draivia biotalouteen (Bioekonomi med driv) lockade omkring 130 lappländska aktörer till Levi 3–4.2.2016. Bland dem fanns företagare, utvecklare, forskare och finansiärer.

Tillställningen var inriktad på att främja nätverkandet mellan företagare och aktörer och ta fram idéer kring bioekonomins möjligheter och framtida utveckling.

Inspiration och underlag för idésprutningen erbjöds av chefen för Green Growth-programmet Jyri Arponen från Tekes och utvecklingsproffset, ringräven Petri Rajaniemi från Future Works Oy.

Jyri Arponen berättade i sitt inlägg om bioekonomin och den cirkulära ekonomin och hur de är sammanlänkade. Den cirkulära ekonomin, som också går under namnet kretsloppsekonomi, betyder kort och koncist att material återanvänds och att processerna är effektiva så att resurser inte slösas och svinn inte uppstår.
– Biosidan är redan stark, och när den kombineras med cirkulär ekonomi så föds affärsverksamhet av ett helt nytt slag eller nya tjänster, målade Arponen upp.

Petri Rajaniemi lät gamla tankegångar flyga och fara när han gav sprudlande exempel på världen av i går och i dag och serverade publiken recept på hur man tänker om: Tänkandet förändras bara om man ifrågasätter gamla sanningar.

Lapin verkostopäivät

Nätverksdagarna Draivia biotalouteen fyllde en hel sal (Foto: Inka Ahonen)

Samarbete ger styrka!

Efter de entusiasmerande anförandena fick deltagarna tillfälle att spåna fram idéer kring affärsverksamhetsmöjligheter inom bioekonomin. Arbetet kulminerade i en idétävling där de bästa idéerna presenterades för en jury som bestod av näringslivsaktörer.

Segern i idétävlingen gick till trion Anu Tossavainen (lärare inom naturproduktsektorn vid Lapin ammattiopisto), Riitta Jarva (lärare vid Lapin matkailuopisto) och Johanna Koivumaa (näringsdirektör i Kolari kommun). Teamets idé handlade om ett för safariföretag utvecklat mellanmål av lappländsk vild mat, med ett inslag av storytelling, alltså marknadsföring genom att berätta en historia.

Juryn öste beröm över idén och tyckte att produkten bör utvecklas också för annat än safaribruk. Jurymedlemmen Niina Pietikäinen från hotell- och safariföretaget Harriniva Oy var redo att köpa produkten.

– Idén börjar vidareutvecklas inom ramen för ett projekt, berättade Anu Tossavainen några dagar efter evenemanget. – Goda verksamhetsmodeller finns och färdiga nätverk, på safarisidan gäller det att utveckla nätverk.

Under dagarna såg också många andra goda idéer dagens ljus. Sakkunnigjuryn tilldelade två av dem ett specialomnämnande. Lapperience är en tillämpning som turister kan använda för att köpa tjänster av lokala privatpersoner eller småföretagare som tillhandahåller äkta lappländska upplevelser. Smart farmari är en smart distributionskanal där odlare kan möta dem som behöver råvaror.

Många gamla bekanta, men också nya kontakter

Meeri Ali-Lekkala som grundat Makuliha deltog i nätverksdagarna för att nätverka i produktutvecklingssyfte med lappländska råvaruproducenter och råvaruförädlare. Hon är nöjd med dagarna.

– Jag var med om den första dagen och lyckades skapa många nya kontakter. Atmosfären var verkligt bra och inspirerande.

Anu Tossavainen från yrkesinstitutet Lapin ammattiopisto önskade att tillställningar av det här slaget ordnas sektorsvis också i fortsättningen, till exempel två gånger om året. På så sätt känner man till vad andra håller på med och kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

Nätverksdagarna med sin anda av ”nu sätter vi i gång” var allt som allt ett bra startskott för att utveckla bioekonomin i Lappland.

Nätverksdagar ordnades på olika håll i landet omkring årsskiftet och en bit in på år 2016. Bakom dagarna i Lappland stod NTM-centralen i Lappland tillsammans med Leadergrupperna, landskapsförbundet Lapin liitto, ProAgria i Lappland och naturresursinstitutet. Sakkunniga från konsultbyrån MDI höll i trådarna.

Också direktören för landsbygdsnätverkstjänsterna, evenemangsveteranen Teemu Hauhia gillade tillställningen. Enligt honom var den entusiasmerande stämningen och deltagarnas attityd toppen: det är verkligen meningen att idéerna ska omsättas i praktiken.

– En lyckad tillställning som den här och den inspirerande atmosfären leder säkert till fler evenemang som följer det här konceptet, eftersom de regionala nätverksdagarna utformas till en aktiv tillställning också för deltagarna när arrangemangen är av det här slaget, sammanfattar Hauhia.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020