Mahdollisuuksienmaafi logo pysty rgb web

Möjligheternas land - lönar det sig att ha eget?

Har du redan hört vilka möjligheter som finns när det gäller företagsstöd? Om du inte gjort det så nu är det dags.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är en av de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Fondens företagsstöd bidrar till att förbättra livskraften i vårt land, åstadkomma ny tillväxt, nya möjligheter och lyft i hela Finland.

Företagare kan söka fondmedel för investeringar, utveckling och ökat samarbete. Genom stödet vill man uppmuntra företagare att utveckla företagets verksamhet och anställa ny personal. Avsikten är också att skapa nya och ny typs arbetstillfällen.

Stödets storlek varierar enligt stödområdet och stödets användningsändamål. Till exempel ett företag som ansöker om etableringsstöd kan få högst 35 000 euro. I investeringsstöd kan beviljas ett belopp som motsvarar 20 - 40 procent av kostnaderna. I samprojekt kan stödet utgöra till och med 80 procent av kostnaderna. Stödansökan lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralerna eller Leadergrupperna.

Överraskande många tror att man måste vara lantbruksföretagare för att kunna söka stöd. Av Finlands yta räknas 95 procent som landsbygd. Omkring hälften av alla finska företag finns i detta område, vilket innebär att var annan företagare har möjlighet att söka stöd.

På webbplatsen Möjligheternas land kan du läsa mer om stödmöjligheterna. Där finns också en kontaktblankett som intresserade företagare kan använda när de vill kontakta en företagsstödsexpert. På webbplatsen kan du också läsa om passionerade företagares framgångshistorier.

De har också fått stöd via landsbygdsprogrammet under sin karriär som företagare:

Godissmycken för allasötsugna från Vichtis till Hollywood

Vad har följande personer gemensamt: Jussi Pajunen, Soo Yeun Lee, Jukka Poika och Tami Tamminen? Säkert en massa olika saker, men åtminstone Elvaris pastellfärgade produkter.

Innebandyns grand old man:"Det viktigaste är friheten att göra det man vill"​

Rubriken överdriver. Jii-Tee Sports primus motor Jukka Tervo är inte precis lastgammal, trots att det redan har gått cirka trettio år sen han började spela innebandy. Det var kärlek vid första skottet. Därefter följde en karriär som amatörspelare och senare som landslagsspelare. En sak harmade sig Tervo över: innebandy var en lågt värderad och ganska okänd sportgren på 1980-talet. Det behövdes en förändring.

Läs mer, låt dig inspireras av idéerna och sök finansiering: www.mahdollisuuksienmaa.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020