Landsbygdsnätverkets nya arbetsgrupper söker ordförande - temaområdena är landsbygdens välmående och framtidens landsbygdsföretagande

I varje EU-land finns ett nationellt landsbygdsnätverk som har till uppgift att samla ihop de människor, organisationer och myndigheter som jobbar med utveckling av landsbygden. Nätverket sprider information om de möjligheter som programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 erbjuder.

I samband med nätverket finns det också tematiska arbetsgrupper. Genom arbetsgrupperna är det möjligt att påverka landsbygdsutvecklingens riktning och effektivisering inom det aktuella temaområdet. Åren 2014 - 2016 har arbetsgrupperna arbetat med följande temaområden: unga, innovationer, företagande och näringar, miljö och klimat. Arbetsgrupperna har ordnat bl.a. olika evenemang, seminarier och tävlingar och aktivt spridit information om temaområdena. Läs mer om arbetsgruppernas verksamhet.

Under våren 2016 ordnades en öppen efterlysning av idéer till nya temaområden. Landsbygdens välmående och framtidens företagande är enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut de nya temaområdena för 2017 – 2019. Arbetsgruppen som arbetar med temat landsbygdens välmående försöker finna metoder för att hjälpa jordbrukare, landsbygdsföretagare och den tredje sektorns aktörer att orka. Arbetsgruppen med temat framtidens landsbygdsföretagande fokuserar däremot på företagandets nya former och handlingssätt.

Skickar du in ditt förslag till arbetsgruppsordförande före utgången av augusti

Arbetsgrupperna söker nu ordförande. Ordföranden samlar en arbetsgrupp som ska driva temaområdets frågor. Arbetsgrupperna inleder arbetet vid ingången av 2017. Mandatperioden fortsätter fram till utgången av år 2019.

Arbetsgrupperna får en egen verksamhetsbudget. Arbetsgruppsordförandena hör också till landsbygdsnätverkets styrgrupp. Styrgruppens medlemmar handlar under tjänsteansvar.

Ditt förslag till ordförande skickar in du till jord- och skogsbruksministeriet senast den 31 augusti 2016 via e-post: ohjelma@mmm.fi. Kom ihåg att ange till vilkendera arbetsgruppen du föreslår personer.

Läs mer:
En beskrivning av arbetsgruppernas mål och arbete

Mer information:
Taina Vesanto, lantbruksråd, tfn 02951 62405
Marianne Selkäinaho, jordbruksinspektör, tfn 02951 62218
fornamn.efternamn@mmm.fi

Ordförandena

Ordförandena för de första arbetsgrupperna för perioden 2014–2020, från vänster: Eija Hagelberg (miljö och klimat), Hilkka Vihinen (innovationer), Hannu Uusihonko (företagande och näringar) och Heidi Siivonen (unga).

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020