Jordbrukare och föreningar har blivit ivriga att anlägga våtmarker

Jordbrukare och föreningar har blivit ivriga att anlägga våtmarker

27.4.2016

Jordbrukare och föreningar har blivit ivriga att anlägga våtmarker och iståndsätta naturbeten och vårdbiotoper. I fjol översteg ansökningarna om stöd för de här icke-produktiva investeringarna alla förväntningar: Totalt 242 ansökningar om stöd för icke-produktiva investeringar lämnades in till NTM-centralerna. Åren 2007–2013 fick sammanlagt 295 projekt stöd för icke-produktiva investeringar, så i jämförelse med det var fjolårets ansökningsmängd rekordstor.

kosteikko

Årets ansökan om stöd för icke-produktiva investeringar pågår som bäst och avslutas 15.6.2016. Stöd för icke-produktiva investeringar kan sökas med blankett 195 (våtmarker) eller 196 (naturbeten och vårdbiotoper) hos NTM-centralen. Blanketterna finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster.

Landsbygdsverkets meddelande