Ymparisto kosteikon perustaminen

Jordbrukare och föreningar har blivit ivriga att anlägga våtmarker

27.4.2016

Jordbrukare och föreningar har blivit ivriga att anlägga våtmarker och iståndsätta naturbeten och vårdbiotoper. I fjol översteg ansökningarna om stöd för de här icke-produktiva investeringarna alla förväntningar: Totalt 242 ansökningar om stöd för icke-produktiva investeringar lämnades in till NTM-centralerna. Åren 2007–2013 fick sammanlagt 295 projekt stöd för icke-produktiva investeringar, så i jämförelse med det var fjolårets ansökningsmängd rekordstor.

kosteikko

Årets ansökan om stöd för icke-produktiva investeringar pågår som bäst och avslutas 15.6.2016. Stöd för icke-produktiva investeringar kan sökas med blankett 195 (våtmarker) eller 196 (naturbeten och vårdbiotoper) hos NTM-centralen. Blanketterna finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster.

Landsbygdsverkets meddelande

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020