Inspirerande atmosfär under landsbygdsutvecklarnas vårträff

Ivriga landsbygdsutvecklare sammanstrålade till vårträff i textilfabriken Verkatehdas i Tavastehus i april. I evenemanget deltog ca 250 utvecklare från Leadergrupperna, NTM-centralerna och förvaltningen för landsbygdsutveckling; jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och landsbygdsnätverkstjänsterna.

Under vårträffen behandlades resultaten från föregående programperiod, men blicken riktades också framåt, mot 2020-talet.

händerna är redo att jobba

De här händerna är redo att jobba för en livskraftigare landsbygd. Bild: MDI

Utvecklingschefen Hanna Mäki-Mantila från NTM-centralen i Södra Österbotten och verksamhetsledaren Kari Kylkilahti från Leader Kantri ry öppnade vårträffen genom att framföra hälsningar från aktörerna på fältet.

– Det är mycket på gång just nu, både hos oss och på annat håll i Finland. Det märks att aktörerna är ivriga med utvecklandet, trots att landsbygdsprogrammet haft en trevande start, konstaterade Mäki-Mantila.

– Programperioden har redan haft många ljusglimtar. Fina resultat är att vänta när det gäller projekt och företagsstöd. Nu måste vi bara se till att få pengarna i rullning, tillade Kylkilahti.

Aktörerna på fältet fick beröm för imponerande resultat

Sanna Sihvola, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet, framförde förvaltningens hälsningar på vårträffen. Sihvola redogjorde i korthet för den avslutade programperiodens resultat och passade samtidigt på att tacka aktörerna på fältet.

– Vi har fått enormt mycket till stånd tillsammans, ett stort tack till alla.

Resultaten är imponerande. Landsbygdsprogrammet har t.ex. finansierat 43 bredbandsprojekt, 631 planer för utveckling av samhällen och 23 riksomfattande projekt. Med hjälp av företagsstöd kunde uppemot 8 000 nya arbetsplatser skapas. En betydande del av de företag som finansierats genom NTM-centralerna och Leadergrupperna var nya aktörer, och t.o.m. 70 % av företagsstöden har anvisats till mikroföretag.

Hyttinen, Sihvola och Markkola

Lauri Hyttinen från landsbygdsnätverkstjänsterna, Sanna Sihvola från jord- och skogsbruksministeriet och Juha-Matti Markkola från landsbygdsnätverkstjänsterna

Esko Leinonen, chef för landsbygds- och strukturenheten vid Landsbygdsverket, framförde Landsbygdsverkets hälsningar. Verkställandet av landsbygdsprogrammet snabbas upp när informationssystemet Hyrrä kopplas närmare kärnverksamheten i samband med Landsbygdsverkets organisationsreform och när styrningen i informationsförvaltningsärenden utvecklas.

– Projektet har tilldelats mer resurser, mätt i både människor och euro. Hyrrä-projektet framskrider kontrollerat och enligt tidtabell. Vi ser med tillförsikt framåt, konstaterade Leinonen.

Starka nätverk en resurs i landsbygdsutvecklingen

Landsbygdsutvecklarna fick beröm för sina starka nätverk.

– Nätverken för utveckling av landsbygden hör till de starkaste utvecklingsnätverk som finns i Finland i dag. Men det krävs också samarbete med andra nätverk, påminde Antikainen.

Under temaworkshopparna och i arbetsgrupperna behandlades frågor som landsbygdsutvecklare funderar på, bl.a. temaprojekt, nyetableringsstöd, integrationsprojekt och innovationer på landsbygden.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper presenterade sin verksamhet.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper presenterade sin verksamhet. På plats Lauri Hyttinen, sekreterare för ungdomsarbetsgruppen, Hannu Uusihonko, ledare för företagararbetsgruppen och Heidi Siivonen, ordförande för ungdomsarbetsgruppen.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020