Eurooppa paiva1

I Seinäjoki firades Europadagen med temat ungdomar, sysselsättning och invandring

I år valdes Seinäjoki för första gången som plats för huvudevenemanget för den riksomfattande Europadagen. Dagen firades måndagen den 9 maj i Seinäjokis landskaps-stadsbibliotek Apila.

Temat för dagen var en aktuell trio: ”Ungdomar, sysselsättning och invandring”. Enligt Elina Manninen, ansvarig assistent för internationella projekt vid EU-informationscentret, valdes två av temana tillsammans med evenemanget Mästare2016 som ordnas i Seinäjoki. Under evenemanget tävlar ungdomar som studerar till ett yrke om finska mästerskapet i yrkesskicklighet i många olika grenar.
- Temana ungdomar och sysselsättning valdes tack vare Mästare-evenemanget som ordnas samma vecka. Det tredje temat för Europadagen, invandring, valdes eftersom det är aktuellt.

Södra Österbottens förbunds EU-informationscentrum ansvarade tillsammans med många samarbetspartner för arrangemangen kring Europadagen. Dessutom stöddes evenemanget av Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor i Finland och utrikesministeriets Europainformation.

Kultur och diskussioner

Under dagen ordnades mångsidigt program på biblioteket. Tillställningen öppnades av Södra Österbottens förbunds landskapsdirektör Asko Peltola. Därefter diskuterades dagens teman även av chefen för Europeiska kommissionens representation i Finland Sari Artjoki och Europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri.

Temana dryftades också i paneldiskussionen med riksdagsledamöter och vid det diskussionstillfälle kring invandring som ordnades på eftermiddagen. Dessutom fick åskådarna under dagen lyssna på olika musik- och dansuppvisningar.

Vid avslutningen offentliggjordes också de tre bästa författarna i den dikttävling för ungdomar som EU-informationscentret ordnat. Vinnare i tävlingen var Pauliina Malkamäki med sin dikt Ensimmäistä kertaa.

Tysta dansuppvisningen

Studerande vid dans- och teaterlinjen vid Södra Österbottens institut uppträdde med den tysta dansuppvisningen Oma paikka i biblioteket.

Teresa Stürzenberger

Vid öppningsceremonin ljöd vacker musik när Teresa Stürzenberger spelade såg.

Landsbygdsprogrammet som stöd för integrationen

Europadagens teman är viktiga även i landsbygdsprogrammet. Genom landsbygdsprogrammet kan man till exempel finansiera olika projekt med anknyting till integration av invandrare. Projekten kan syfta till att öka invandrares kännedom och kunskaper om språk, kultur och seder.


Många projekt har som mål att integrera invandrare i arbetslivet i uppgifter som motsvarar deras utbildning. Det är lättare att hitta sysselsättning om man kan språket och har kännedom om kulturen. Via landsbygdsprogrammet kan man också finansiera projekt som främjar gemenskapen, delaktigheten, nätverkandet och möjligheterna att påverka.

Under Europadagens evenemang diskuterades invandring i panelen med riksdagsledamöter samt vid ett separat diskussionstillfälle.
- Under Europadagen vill man informera människor om framför allt vikten av samarbete och gemenskap, säger Elina Manninen.

Under evenemanget såg också den pinfärska broschyren Maahanmuuttajat maaseudun voimavaraksi (Invandrare – en resurs för landsbygden) dagens ljus.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020