Hameenraitti logokuva

Hämeenraitti är landsbygdens nya kommunikationskanal i Tavastland

Hämeenraitti informerar om landsbygdsprogrammet och berättar om evenemang och verksamhet på landsbygden i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. En av de viktigaste uppgifterna är att öka informationen om finansieringsmöjligheter för företag och föreningar samt om resultaten av finansieringen.

─ Jag tycker att det namn som valts, Hämeenraitti, beskriver Tavastland (Häme) och landsbygden mycket väl. Syftet är nu att etablera landsbygdsprogrammets kommunikation och informering så att programmet är bekant och kan utnyttjas. Det är också mycket viktigt att öka nätverkandet och kommunikationen mellan olika aktörer, berättar Ulla Harju, informatör för Hämeenraitti.

Projektet för landsbygdsfinansiering i Tavastland (Maaseuturahoitus Hämeessä), det vill säga Hämeenraitti, som startades i december informerar om programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Tavastland och de fem Leader-grupperna i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. En av Hämeenraittis uppgifter är alltså att öka medvetenheten om finansiering bland företag och föreningar. Harju påminner om att man i Tavastland som landsbygdsföretag räknar alla företag i området förutom de företag som är verksamma i Tavastehus och Riihimäkis kärncentrum samt inom gamla Lahtis stad.

─ Vi vill att i synnerhet nya företag och innovationer ska få finansiering. Förhoppningsvis lyckas vi uppmuntra företag som är verksamma på landsbygden att söka stöd. Hämeenraitti fungerar också som en samlande faktor och en ny kommunikationskanal som delar ut information om finansiering via NTM-centralerna och Leader-grupperna samt informerar om hur projekt framskrider samt om evenemang och resultat. Många olika typer av verksamhet ryms med.

Information via flera kanaler är dagens melodi, och även Hämeenraitti visar sig i stor utsträckning såväl på nätet som i sociala medier.
─ Jag hoppas på bra samarbete med olika aktörer, även över regiongränserna, så att vi kan vidareförmedla allas budskap. Det är också meningen att det ska ordnas projektträffar och infotillfällen samt olika utbildningar med anknytning till kommunikation, ler Ulla Harju.

Projektet för landsbygdsfinansiering i Tavastland finansieras av NTM-centralen i Tavastland och förvaltas av Linnaseutu ry. I praktiken är projektet ett samprojekt mellan NTM-centralen i Tavastland och de fem Leader-grupperna i Tavastland. Av Leader-grupperna deltar Linnaseutu ry, Päijänne-Leader ry, Etpähä ry, LounaPlussa ry och EMO ry.


Du kan redan nu gå in och gilla Hämeenraitti på Facebook samt följa projektet på Twitter och Instagram. Webbplatsen öppnas på adressen www.hämeenraitti.fi i månadsskiftet februari–mars.

Ta kontakt:
Facebook
Twitter
@hameenraitti
Instagram
@hameenraitti
Kontaktuppgifter:
Ulla Harju
tfn 040 5312 153
tiedottaja@linnaseutu.fi

Ulla Harju

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020