De regionala organisationerna inom idrotten och landsbygdsnätverket sätter drömmar och människor i rörelse

Unelmat liikkeelle

En stor del av finländare motionerar för litet trots att man i Finland arbetar mycket för motionsfrämjande. Man bör fortsätta med de fungerande metoderna, men för att få folk att motionera mera krävs även nya lösningar och samarbetssätt. De regionala organisationerna inom idrotten och landsbygdsnätverket arbetar nu tillsammans för att föra vidare idéen om att få folk på landsbygden att röra på sig mer genom olika försök.

De regionala organisationerna inom idrotten arbetar idogt, men det är svårt att nå varje vrå av de mindre byarna. I samarbete med Leader-grupperna hoppas man kunna föra nya motionslösningar även till de mer avlägsna orterna.
- Hos oss är det inte tillräckligt att man ordnar någon sorts motion i kommuncentret. Det måste finnas aktiviteter även i de byar som består endast av fem hushåll, konstaterar Hanna-Leena Talvensaari, verksamhetsledare för Nordligaste Lapplands Leader rf.

Försök hellre än planering!

Fart på drömmar är ett koncept där man använder försökskultur för att föra saker vidare. Försökskultur betyder att man inte gör långtgående planer utan prövar en idé när man kommer på den. Invånarna får en chans att framföra sina egna idéer om hur man skulle kunna få folk att motionera mera på den egna regionen.

Utvecklare Eliisa Vesisenaho från Leader-gruppen Pirkan Helmi ser gärna att försökskulturen sprids till hennes egen region.
- Allt för ofta tänker man att motionen bör vara någon organiserad motionsidrott under ledning av superprofessionella handledare och att man bör sträva minst efter att spring en maraton på mindre än fyra timmar. Om man sedan inte har någon möjlighet till sådan motion bryr man sig inte om att motionera alls, säger Vesisenaho.

Vesisenaho tycker att konceptet Fart på drömmar är raka motsatsen till sådant tänkande. Man uppmuntrar människor att öka vardagsmotionen i sina liv och därmed även öka välbefinnandet hos sig själv och sina närmaste.
- Man behöver inte heller begränsa sig till bara en typ av motion! Det är fullt tillåtet och även önskvärt att pröva på helt nya sätt att få folk att motionera mera. Om det visar sig att ett sätt inte fungerar så bra, kan man pröva på något annat.

Vad kan försökskultur betyda på landsbygden? Exempelvis följande:
Om Elli som bor i en liten by brukar träna med stavar varje torsdag, skulle hon kunna leda en stavgångsgrupp?
Fråga barnen vad de skulle vilja ha som hobby och försök erbjuda dem en möjlighet att prova på det. Man klarar sig fint utan professionella tränare!

Eliisa Vesisenaho har ett exempel att berätta från sitt eget bostadsområde.
- Just nu funderar jag på hur jag skulle kunna föra människorna i vårt nya bostadsområde samman med hjälp av motion. Kanske jag borde arrangera en tävling på rutschkanan vid Lukkolankatu eller regionala mästerskapen för sparkcyklar, skrattar Vesisenaho.

Mot drömmarnas motionsår 2017!

Det första mötet mellan de regionala organisationerna inom idrotten och representanter för Leader-grupperna hölls hos takorganisationen för idrottsförbund Valo i april i Helsingfors. Nästa steg var de gemensamma regionmöten där man försöker ännu utvidga nätverket och engagera fler att sätta fart på drömmar och människor.

Unelmat liikkeelle

Konceptet Fart på drömmar innefattar även de minsta försök på gräsrotsnivå som man kommer på för att få folk att motionera mera samt större mål. Ett av målen var Drömmarnas motionsdag den 10 maj då pop up-evenemang arrangerades runt om i Finland.

Nu ser vi fram emot Drömmarnas motionsmånad september samt Drömmarnas motionsår 2017 som hör till programmet för det självständiga Finlands 100-årsjubileum.

Ytterligare information:
- www.unelmatliikkeelle.fi
- Video om konceptet Fart på drömmar

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020