Palvelupaketti

Nätverkets servicepaket

Utbildning, Innovationsläger och Internationell verksamhet
NÄTVERKETS SERVICEPAKET – UTBILDNING
Landsbygdsnätverkstjänsternas servicepaket för utbildning är en behändig hjälp när man ska arrangera utbildningstillfällen. Med hjälp av servicepaketen kan man täcka de vanligaste kostnaderna för att arrangera ett utbildningstillfälle. Servicepaketen kan inte används för evenemang, on det finns möjlighet att använda projektstöd, Leader-gruppernas verksamhetspenning eller landsbygdsprogrammets teknisk stöd för de kostnader som ska täckas via servicepaketen.

Till exempel kan följande kostnader ingå i servicepaketet:

• lokalhyror
• kaffeserveringar (inte måltider)
• ersättningar och resekostnader för sakkunniga (Med beaktande av statens resereglemente Minneslista för debitering av resekostnader.pdf )
• logistikkostnader (till exempel busstransporter till evenemanget)
• It-tjänster (t.ex. webcasting)
• tidningsannonser
• andra tjänster som har att göra med utbildningen (avtalas separat)

Servicepaketet har ett värde på högst 1500 € (moms 0 %) per dag. För ett utbildningstillfälle som pågår i flera dagar beviljas servicepaketet för högst två dagar (totalt 3000 €, moms 0 %). För mer omfattande helheter kan ni kontakta landsbygdsnätverkstjänsterna direkt.

Det går inte att täcka arrangörernas egna kostnader med hjälp av servicepaketet. Till exempel godkänns inte resekostnader eller arbetstid som evenemanget och planeringen tagit i anspråk av arrangörens sakkunniga.
NÄTVERKETS SERVICEPAKET – INNOVATIONSLÄGER

Landsbygdsnätverkstjänsternas servicepaket för innovationsläger är avsett för att främja utvecklingsverksamheten på landsbygden på ett mångsidigt sätt. Med hjälp av servicepaketet kan man täcka de vanligaste kostnaderna för att ordna ett läger. Servicepaketen kan inte används för evenemang, on det finns möjlighet att använda projektstöd, Leader-gruppernas verksamhetspenning eller landsbygdsprogrammets teknisk stöd för de kostnader som ska täckas via servicepaketen.

Till exempel följande kostnader kan ingå i servicepaketet:
• lokalhyror
• kaffeserveringar (inte måltider)
• faciliteter
• föreläsarnas arvoden och resekostnader (enligt Statens resereglemente med beaktande av Minneslista för debitering av resekostnader.pdf )
• logistikkostnader (till exempel busstransporter till evenemanget)
• IT-tjänster (t.ex. webcasting)
• tidningsannonser
• andra tjänster som har att göra med utbildningen (avtalas separat)
Servicepaketet har ett värde av högst 4000 € (inkl. moms). För mer omfattande helheter kan ni kontakta landsbygdsnätverkstjänsterna direkt.
Det går inte att täcka arrangörernas egna kostnader med hjälp av servicepaketet. Till exempel godkänns inte resekostnader eller arbetstid som evenemanget och planeringen tagit i anspråk av arrangörens sakkunniga.
NÄTVERKETS SERVICEPAKET – INTERNATIONELL VERKSAMHET

Landsbygdsnätverkets servicepaket för internationell verksamhet är avsett att användas för att systematiskt och målinriktat upprätta internationella nätverk och för att representera landsbygdsnätverket i internationella workshoppar och seminarier. Servicepaketen kan inte används för evenemang, on det finns möjlighet att använda projektstöd, Leader-gruppernas verksamhetspenning eller landsbygdsprogrammets teknisk stöd för de kostnader som ska täckas via servicepaketen.

Servicepaketen för internationell verksamhet har som mål att söka nya öppningar för nätverkets verksamhet samt att få nya idéer och nytt kunnande till den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen. Servicepaketen för internationell verksamhet bör alltid syfta till att få till stånd konkret verksamhet och åtgärder. Vid planeringen ska ni ytterst noggrant beakta att resultaten ska förankras och spridas vidare!

Kostnader som ersätts

Med servicepaketet för internationell verksamhet kan ni täcka resekostnader som uppkommer till följd av systematiskt och målinriktat upprättande av internationella nätverk och av att någon fungerar som landsbygdsnätverkets representant i internationella arbetsgrupper och seminarier.

Resekostnaderna ersätts enligt statens resereglemente. En exaktare minneslista för ersättandet av resekostnader hittar ni här: Minneslista för debitering av resekostnader.pdf
Det finns undantag från resereglementet:
  • dagpenning betalas inte via servicepaketet för internationell verksamhet,
  • inkvarteringskostnaden kan vara högst 100 €/natt och
  • den resekostnad som kan ersättas med servicepaketet är högst 1000 €/person.

Till en resa godkänns högst två personer. Därmed kan den ersättningsbara resekostnaden per servicepaket uppgå till högst 2000 euro (med moms). Resan får inte vara någon åtgärd för ett pågående projekt eller liknande.​

Uppdateringsdatum: 5 nov. 2020