Nätverkstjänster

Nätverkstjänsternas team samordnar och utvecklar landsbygdsnätverkets verksamhet och sammanför aktörerna. Enheten ordnar kurser och seminarier för dem som jobbar inom nätverket och erbjuder verktyg som stöd för arbetet. Nätverkstjänster för alltså samman de utvecklare, forskare, myndigheter och organisationer som jobbar med landsbygdsutveckling.

Nätverkstjänster är en enhet med moderna och experimentella verksamhetsmetoder som främjar landsomfattande gemensamma aktiviteter. Du kan alltid kontakta nätverkstjänster om du kommer på något nytt verksamhetssätt eller verktyg som kunde vara till nytta för hela landsbygdsnätverket. Nätverkstjänster har bland annat som uppgift att göra det möjligt att förverkliga idéer, så tveka inte att ta kontakt!

Nätverkstjänster stöder och samordnar också den verksamhet som de viktiga regionala landsbygdsnätverken utövar som en del av det landsomfattande nätverket och deltar aktivt i de europeiska nätverkens gemensamma verksamhet och utvecklingsarbete.

Varje år gör enheten upp en verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för landsbygdsnätverket och utför en självvärdering av verksamhetsplanen. Därtill utvärderas genomslagskraften för nätverkets verksamhet som ett led i utvärderingen av programmet.

Plock ur nätverkstjänsternas verksamhetsprinciper:

• nätverksbildningen sker systematiskt, aktivt och i växelverkan med aktörerna

• kommunikationen är begriplig och aktuell

• samarbetet med forskningen är konstruktivt och intensivt

• internationaliseringen är en central del av verksamheten

• genom att förmedla exempel på praktiska resultat av programmen för att utveckla landsbygden utökar vi samarbetet mellan utvecklarna av landsbygden och jordbruket.

Nätverkstjänster finns i Landsbygdsverkets lokaliteter i Seinäjoki. Adress- och faktureringsuppgifter.

Teemu Hauhia

Direktören för nätverkstjänster

tfn 040 545 4016

teemu.hauhia@maaseutu.fi

Hanna Lilja

Ekonomiplanerare

tfn 040 566 6281

hanna.lilja@maaseutu.fi

Pirjo Onikki

Nätverksinformatör

tfn 050 434 9896

pirjo.onikki@maaseutu.fi

Emilia Nivukoski

Kommunikationskoordinator

tfn 050 570 7554

emilia.nivukoski@maaseutu.fi

Juha-Matti Markkola

Nätverksexpert (Leaderverksamhet)

tfn 040 559 9412

juha-matti.markkola@maaseutu.fi

Salla Pätilä

Nätverksexpert

tfn 0505345731

salla.patila@ruokavirasto.fiTuomas Metsäniemi

Nätverksexpert

tfn 050 352 0392

tuomas.metsaniemi@ruokavirasto.fi

Uppdateringsdatum: 14 sep. 2021

hh