Indikatorerna på utvecklingen

Framstegen inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 utvärderas i ljuset av följande indikatorer.

Mål Varav Leadergruppernas andel Utfall 31.12.2015
Utbildningsdeltagare 25 000 pers. 5 000 pers.
Gårdar som fått investeringsstöd 7 000 gårdar
Mottagare av startstöd till unga jordbrukare 2 700 gårdar
Företag som investerat i förädling, utsläppande på marknaden och utveckling av jordbruksprodukter och livsmedel 550 företag 50 företag
Gårdar som åtagit sig att främja djurens välbefinnande 4 500 gårdar 6 395 gårdar
Gårdar som fått rådgivning 43 000 gårdar 4 659 gårdar
Åtagande att utföra miljö-och klimatinsatser 83 % av den utnyttjade jordbruksarealen 90,6 %
Åtagande att producera ekologiskt 16 % av den utnyttjade jordbruksarealen 8,8 %
Grundande av företag och utveckling av verksamheten 6 000 företag 500 företag
Arbetstillfällen som skapats 5 700 arbetstillfällen 1 700 arbetstillfällen
Projekt
utveckling av tjänster och byar 3 500 projekt 3 000 projekt
bredbandsprojekt 100 projekt
samarbetsinsatser 310 projekt
Mål Varav Leadergruppernas andel Utfall 31.12.2015
Utbildningsdeltagare 25 000 pers. 5 000 pers.
Gårdar som fått investeringsstöd 7 000 gårdar
Mottagare av startstöd till unga jordbrukare 2 700 gårdar
Företag som investerat i förädling, utsläppande på marknaden och utveckling av jordbruksprodukter och livsmedel 550 företag 50 företag
Gårdar som åtagit sig att främja djurens välbefinnande 4 500 gårdar 6 395 gårdar
Gårdar som fått rådgivning 43 000 gårdar 4 659 gårdar
Åtagande att utföra miljö-och klimatinsatser 83 % av den utnyttjade jordbruksarealen 90,6 %
Åtagande att producera ekologiskt 16 % av den utnyttjade jordbruksarealen 8,8 %
Grundande av företag och utveckling av verksamheten 6 000 företag 500 företag
Arbetstillfällen som skapats 5 700 arbetstillfällen 1 700 arbetstillfällen
Projekt
utveckling av tjänster och byar 3 500 projekt 3 000 projekt
bredbandsprojekt 100 projekt
samarbetsinsatser 310 projekt
Uppdateringsdatum: 9 apr. 2020