Mål och resultat

För att vi ska må bra. Landsbygdsprogrammet finns till för att vi människor och miljön överallt i landet ska må bra. Målet för programmet är att förnya och stärka näringarna och att förbättra människornas påverkningsmöjligheter och miljön.

Landsbygdsprogrammets mål

 1. Kunskapen, informationsförmedlingen, innovationerna och samarbetet ökar
 2. Begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen effektiviseras
 3. Den biologiska mångfalden ökar, vattendragens tillstånd och tillståndet hos mark som används för jordbruk förbättras
 4. Företagsverksamnheten blir mångsidigare och sysselsättningen, servicen samt möjligheterna att påverka förbättras
 5. Jordbruksproduktionens konkurrenskaft stärks
 6. Konsumeterna får högklassig mat som producerats med hänsyn till miljöaspekter och djurens välbefinnande

Resultat 2014-2017

 • 40 910 människor har förbättrat sina kunskaper och färdigheter genom att delta i utbildning
 • 91 % av jordbruksjorden omfattas av klimatåtgärder
 • 13,9 % av jordbruksmarken odlas med ekologiska metoder
 • 5028 företag har grundats eller utvecklat sin verksamhet
 • 20 522 gårdar har utnyttjat rådgivning
 • 5981 gårdar har sett till att djurens förhållanden går utöver de lagstadgade kraven
 • 5981 gårdar har fått stöd för investeringar som moderniserat verksamhet
 • 1616 gårdar har fått startstöd för unga jordbrukare
 • 4988 projekt har bidragit till utvecklingen av bl.a. tjänster och byar
 • 5463 km snabba nätanslutningar

Vill du undersöka måluppfyllelsen i större detalj? Här ser du den i tabellform.

Resultat som nåddes 2007–2013

Vill du veta mer om utvecklingen på landsbygden? Naturresursinstitutet producerar statistik över bland annat mängden talkoarbete på landsbygden, gårdarnas energiförbrukning och växthusutsläpp samt antalet fåglar och fjärilar. Statistiken finns i tjänsten Agrikaattori.

Indikatorer som beskriver utvecklingen, enligt mål

Åtgärderna inom landsbygdsprogrammet, uppdelade efter det mål som de främjar

Uppdateringsdatum: 25 aug. 2022