Leaderverksamhet

Leader är verksamhet, rådgivning och finansiering för ortens bästa

Leaderverksamheten bygger på att lokalbefolkningen vet bäst själv hur den egna hemtrakten bör utvecklas. Leadergrupperna uppmuntrar initiativkraft och företagsamhet. De beviljar finansiering för projekt som företagare, föreningar och andra sammanslutningar genomför. Leaderfinansieringen kommer från EU:s landsbygdsfond EJFLU, staten och den egna kommunen.

Det finns 54 Leadergrupper i Finland. Alla gör de upp en plan för hur det egna området ska utvecklas och väljer ut de projekt som får finansiering. Leadergruppens lokala grepp märks också på så sätt att Leadergruppens styrelse som träffar valen och drar upp riktlinjerna är sammansatt enligt en trepartsprincip: från den egna regionen deltar invånare samt representanter för den offentliga förvaltningen och föreningar eller företag.

Lokalt men internationellt

Förutom att Leaderverksamheten är lokal är den också internationell, en grej som är gemensam för Europa. Inom Europeiska unionen finns det över 2 000 Leadergrupper och samarbetet är gränsöverskridande. Finländarna är goda och eftertraktade samarbetspartner.

Finland fick tillgång till Leadermetoden och Leaderfinansiering 1996, som en följd av medlemskapet i EU. Åren 2014–2020 förfogar Leadergrupperna över 300 miljoner euro som går till att skapa en ännu bättre landsbygd.

Leadergrupperna i Finland, hitta Leadergruppen i ditt eget område

Leader - För idéer i mänsklig skala (video på finska)

Uppdateringsdatum: 9 juli 2021

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.