Så här väljs de riksomfattande projekten ut

Information om efterlysningen av riksomfattande projekt sänds alltid ut innan efterlysningen öppnas. Efterlysningen sker i två steg: Först ombes sökandena skicka in en koncist utformad projektidé. I det här skedet räcker alltså en bra idé som anknyter till temat, inget färdigt projekt förutsätts. Efter det sållas de idéer fram som har den största potentialen, och de vidareförädlas så att man får fram en egentlig projektplan och en ansökan om att upptas som riksomfattande projekt. De som går vidare till nästa omgång informeras om saken innan den egentliga ansökningsomgången inleds.

Mer information om efterlysningen av riksomfattande utvecklingsprojekt ges vid NTM-centralen i Tavastland av

Lassi Hurskainen, sakkunnig, 0295 025 046 fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Timo Kukkonen, utvecklingschef, 0295 025 065, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Uppdateringsdatum: 24 maj 2021