NTM-centraler

Via länkarna här nedan kan du ta del av utvecklingsplanen för NTM-centralen i ditt område och se de exaktare områdesavgränsningarna.

Om du inte vet vilken NTM-central din bostadskommun hör till kan du kontrollera saken med hjälp av en nättjänst.

Med hjälp av den här kartan kan du kontrollera att företag ligger i ett stödberättigande område: karta över områden där företagsstöd beviljas
Anvisningar: I det gröna området kan företagsstöd för landsbygden beviljas. I områdena med grå färg kan företagsstöd för landsbygden inte beviljas. Du kan zooma in och ut med hjälp av verktyget i högra kanten. Klicka på valt ställe på kartan så ser du om objektet ligger i ett stödberättigande område.

Uppe till vänster finns ett fält där du kan söka på adress. Skriv in adressen i sökfältet och tryck på Hae. Använd sedan zoomverktyget i högra kanten för att zooma in tillräckligt. Klicka på objektet så ser du om stöd kan beviljas i området där det ligger.

  • Nyland
  • Avgränsning av det område där företagsstöd kan beviljas

Uppdateringsdatum: 8 juli 2021