Finansiering

Finansiering från landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet gör 8 miljarder euro tillgängliga för en mer levande landsbygd. Hävstångseffekten gör att satsningarna återspeglas i hela Finlands välstånd.
Strax under hälften av den finansiering som landsbygdsprogrammet erbjuder kommer från EJFLU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling). Den nationella andel som Finland betalar består av statsmedel och kommunala medel. Under åren 2014–2020 uppgår den här finansieringen som EU, staten och kommunerna står för till 8,265 miljarder euro.

Eftersom erhållandet av vissa stöd ur landsbygdsprogrammet dessutom förutsätter egen finansiering omfattar helheten också privat finansiering; det kan vara pengar som företagaren har sparat ihop eller lån som banken beviljar. Egenfinansieringen kan också ha formen av talkoarbete.

Finansieringen är uppdelad på följande sätt mellan olika åtgärder i landsbygdsprogrammet:

Tabell.
Uppdateringsdatum: 7 juli 2021

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.