Ohjausryhma 2015

Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Landsbygdsnätverken överallt i EU har till uppgift att sammanföra människor, organisationer och myndigheter som arbetar med landsbygdsutveckling. I nätverket förmedlas information om och erfarenheter av hur man kan dra nytta av landsbygdsprogrammet.

Landsbygdsnätverkets styrgrupp stöder nätverkets arbete genom sin sakkunskap. Gruppen godkänner planerna för landsbygdsnätverkets verksamhet och håller sig à jour med måluppfyllelsen. Styrgruppen har tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet, som också styr landsbygdsnätverkets arbete.

Medlemmarna i landsbygdsnätverkets styrgrupp 2017–2018

Ordförande: Taina Vesanto, jord- och skogsbruksministeriet
Vice ordförande: Raisa Ikonen, Livsmedelsverket

Medlemmar:
Marianne Selkäinaho, jord- och skogsbruksministeriet
ersättare: Leena Anttila, jord- och skogsbruksministeriet

Jyrki Pitkänen, NTM-centralen i Sydöstra Finland
ersättare: Ritva Rinta-Pukka, NTM-centralen i Södra Österbotten

Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
ersättare: Hannele Pyykkö, Vaara-Karjalan Leader ry

Taina Väre, Kommunförbundet
ersättare: Jarkko Huovinen, Kommunförbundet

Juha Rutanen, Landsbygdspolitiska rådet MANE, nätverket Näringar och kompetens
ersättare: Ann-Sofi Backgren, Landsbygdspolitiska rådet MANE, nätverket Markanvändning och infra

Ordförandena för 2015–2016 års arbetsgrupper inom styrgruppen:
Miljö och klimat: Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
Innovationer: Hilkka Vihinen, Naturresursinstitutet
Unga: Heidi Siivonen, Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys
Företagande och näringar: Hannu Uusihonko, FP Food Park Oy

Ordförandena för nätverk:
Havs- och fiskerinätverket: Heta Ratasvuori, jord- och skogsbruksministeriet

Samordnare av styrgruppens teman för 2017–2018:
Välbefinnande på landsbygden, Jalmari Heikkonen, Arbetshälsoinstitutet
Framtidens företagsamhet på landsbygden: Marko Mäki-Hakola, MTK

Föredragande: Teemu Hauhia, Landsbygdsverket, Landsbygdsnätverkstjänster
Sekreterare: Landsbygdsverket, Landsbygdsnätverkstjänster


Uppdateringsdatum: 15 okt. 2021