Tyoryhmat

Arbetsgrupper

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper

Landsbygdsnätverken överallt i EU har till uppgift att sammanföra människor, organisationer och myndigheter som arbetar med landsbygdsutveckling. I nätverket förmedlas information om och erfarenheter av hur man kan dra nytta av landsbygdsprogrammet. Arbetsgrupperna inom landsbygdsnätverket går på djupet med olika teman. Med deras hjälp vill man göra nätverksarbetet mångsidigare och effektivt.

Landsbygdsnätverkets styrgrupp tillsätter arbetsgrupper för två år i sänder. Varje grupp samlar viktiga aktörer som har en koppling till gruppens tema och främjar för sin del nätverkets arbete.

Arbetsgrupperna programperioden 2014–2020

Arbetsgrupper 2017–2018

Välbefinnande på landsbygden (på finska)

samordnare Jalmari Heikkonen, Arbetshälsoinstitutet
jalmari.heikkonen(at)ttl.fi
sekreterare Teemu Hauhia/Lauri Hyttinen, Landsbygdsverket, landsbygdsnätverkstjänster

Framtidens företagsamhet på landsbygden (på finska)

samordnare Marko Mäki-Hakola, MTK
marko.maki-hakola(at)mtk.fi
sekreterare Juha-Matti Markkola/Joel Karlsson, Landsbygdsverket, landsbygdsnätverkstjänster

Arbetsgrupper 2015–2016

Miljö och klimat
ordf. Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
eija.hagelberg(at)bsag.fi
sekreterare Teemu Hauhia/Joel Karlsson, Landsbygdsverket, landsbygdsnätverkstjänster

Unga
ordf. Heidi Siivonen, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys
heidi.siivonen(at)4h.fi
sekreterare Lauri Hyttinen, Landsbygdsverket, landsbygdsnätverkstjänster

Företagande och näringar ordf. Hannu Uusihonko, FP Food Park Oy
hannu.uusihonko(at)foodpark.fi
sekreterare Juha-Matti Markkola, Landsbygdsverket, landsbygdsnätverkstjänster

Innovationer

ordf. Hilkka Vihinen, Naturresursinstitutet
hilkka.vihinen(at)luke.fi
sekreterare Joel Karlsson, Landsbygdsverket, landsbygdsnätverkstjänster

Uppdateringsdatum: 7 juli 2021