Landsbygdsprogrammet

För att vi ska må bra.

Finland får stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (även kallad EJFLU och EU:s landsbygdsfond) för att utveckla sina landsbygdsområden. Varje EU-land utarbetar ett eller flera program för landsbygdsutveckling som motsvarar landets behov. Ramarna för hur medlen ska användas bestäms av EU, men programmen görs så att de ska tjäna landets egna behov.

I Finland delas EJFLU-finansieringen ut via två program: programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (nedan landsbygdsprogrammet) och landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland (LBU). I programmen kompletteras EU-finansieringen med nationell finansiering.

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (landsbygdsprogrammet) har målet att stödja tillväxt och utveckling samt öka välfärden i hela Finland. Via programmet står under åren 2014–2020 så mycket som över 8 miljarder euro till buds för finansiering som används till att stödja miljön, främja näringarna och sysselsättningen på landsbygden samt skapa förutsättningar för fritidssysselsättningar och aktiv verksamhet.

Finansieringen utnyttjas till största delen av jordbruk och andra företag och organisationer på landsbygden samt byar. Finland är ett mycket landsbygdspräglat land; bara de största städernas centrumområden står utanför landsbygdsprogrammet.

Resultaten av landsbygdssatsningarna märks i form av renare sjöar och vattendrag, välmående djur och högklassig mat på butikshyllorna. Med landsbygdsprogrammets hjälp har det skapats tilltalande turistattraktioner, många företag som tagit steget ut på en internationell marknad och hobbymöjligheter för barn och unga. Målet är att göra det lättare att utnyttja modern teknik och att stödja förnyelser som gör den finländska landsbygden tillgänglig för hela världen.

Vem kan dra nytta av landsbygdsprogrammet och på vilket sätt?

Illustration.
Uppdateringsdatum: 14 mars 2022

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.