Hankekakku

Projektkaka till företagsgänget

Man hör ofta företagare säga att projekt är slöseri med tid och pengar. Det är inte lockande att delta i projekt om de inte ger hjälp att utveckla enskilda företag. Projekt är som ett litet svärord, byråkratiskt och tråkigt. Jag vill påstå att det här inte alls stämmer. Genom att slå dig samman med andra som har samma utvecklingsbehov kan du få ett projekt som är skräddarsytt för just er företagsgrupp och finansiering för att genomföra projektet. Projektkakan bakas ju med de ingredienser och läckerheter som företagarna själv har valt.

Landsbygdsfonden stöder utvecklande i företagsgrupper, och då kallas projektet för ett företagsgrupprojekt. Ett sådant projekt lämpar sig för många ändamål: marknadsföring, produktutveckling, konceptplanering, export, arbetshälsa, branding eller rentav virtuell verklighet. Företagen bakar sin egen projektkaka enligt sina egna utvecklingsbehov. Företagarens eget mål och hans eller hennes iver att föra målet framåt är avgörande för resultatet.

Det behövs tre till tio företag för att bilda en företagsgrupp. Utöver det gemensamma utvecklandet skräddarsys också egna utvecklingsinsatser för vart och ett företag. I ett utbildningsprojekt för en företagsgrupp kan också fler än tio företag delta. Stödet utgör 75 procent av kostnaderna och företaget satsar 25 procent egna pengar. Kostnaderna fördelas mellan företagen på ett sätt som de själva avtalar sinsemellan. Företaget måste vara litet till storleken, eller ett mikroföretag inom turistbranschen. Stödet är avsett för landsbygdsområden, i södra Österbotten står Seinäjokis stadskärna utanför stödet. Jordbrukets primärproduktion kan inte ingå i företagsgruppen.

Projektet söks och genomförs av någon utvecklingsorganisation, till exempel ett utvecklingsbolag, en läroanstalt eller en kommun som har intresse av att föra företagens mål framåt. De byråkratiska snårskogarna inom projektförvaltningen blir inte på något sätt till besvär för företagen. Fastän inga pengar förs över på företagens konton får de hela nyttan av projektet. Finansiering söks hos NTM-centralen eller den lokala Leadergruppen.

Från och med 2016 har inemot 20 företagsgrupprojekt finansierats i södra Österbotten och i dessa projekt deltar hundra företag. De små företagen i vår region verkar vilja växa, eftersom mer än hälften av projekten har internationalisering och export som mål. Det har stor betydelse att utvecklingsarbetet är tilltalande. Samarbetet med andra i samma situation ger företagaren nya krafter för vardagen och affärsverksamheten.

Vår gemensamma sak är att dra nytta av den finansiering för företagsgrupprojekt som står till buds och att visa att den har betydelse för tillväxt, sysselsättning, innovationer och regionens livskraft. Också en liten satsning som utgår från genuina behov kan utgöra starten för positiv utveckling som gagnar företaget och hela samhället.

Företagsgrupprojektet Tillväxt från de nordiska länderna

Exportkanaler öppnades inom projektet Tillväxt från de nordiska länderna som genomfördes av Suomen Yrittäjäopisto. Memorial Oy:s verkställande direktör Jere-Miikka Myllymäki som deltog i projektet berättar att han med iver väntar på att erövra världen. Läs artikeln om projektet Tillväxt från de nordiska länderna i tidskriften Uutisjyvät 2016 (flipbook, på finska) (på sida 25).

På videon berättar Jere-Miikka Myllymäki också varför han deltog i företagsgrupprojektet, bekanta dig samtidigt med andra berättelser och informationssnuttar om företagsgrupper:

Inom ramen för företagsgrupprojekt går det också att ta fram nya koncept och utföra experiment som blir till produkter som kan marknadsföras. Läs artikeln om företagsgrupprojektet Elämänmaku (sv. Smak för livet) där man under ledning av en projektchef har utvecklat och testat helt nya serviceprodukter som genomförs enligt green care -principen. Tidskriften Uutisjyvät 2017 (flipbook, på finska) (på sidan 23).

På stora bilden ses företagsgrupprojektet Elämänmakus projektchef Osku Ketola från Sedu och Tuija Nikkari från NMT-centralen som vid stallet träffade utvecklare av välbefinnandetjänster från naturen: Keijo Viertoma, Teea Ekola, Satu Autio, Kalle Reinikka och Noora Lipponen.

Mer information:
www.landsbygd.fi
www.mavi.fi

Artikeln publicerades ursprungligen i Södra Österbottens NTM-centrals blogg.
25.9.2018

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Tuija Nikkari, Utvecklingsexpert och informatör, Södra Österbottens NTM-central, landsbygdsenheten

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.