Tiimalasi

Programarbetets mellanetapp – Två år har gått och tre återstår

Programperiodens mittskede är här inom kort. I Birkaland har man utfört utvecklingsarbete inom flera olika branscher. I jämförelse med föregående finansieringsperiod är nya slag av åtgärder i bruk. Det har varit en glädje att märka hur organisationernas inbördes samarbete har stärkts ytterligare.

De första som skrivs in i projektplanen är målgruppens behov och tydliga målsättningar. Efter det funderar man på vilka åtgärder som behövs. Det stärkta samarbetet mellan utvecklingsorganisationerna i Birkaland tar sig uttryck i ännu högklassigare finansieringsansökningar som motsvarar målgruppens behov.


Men vilken slagkraft har alla dessa utförda åtgärder? Frågan är lätt att ställa, men att besvara den är en helt annan sak. Det är rätt enkelt att visa upp de kvantitativa resultaten. Till exempel i Birkaland har man under perioden 2014-2016 skapat 268 nya arbetstillfällen som ett resultat av landsbygdsfondens åtgärder (Källa: systemet Hyrrä, Landsbygdsverket). När det gäller kvalitativa resultat krävs det redan mer tillämpning av uppgifterna om utgångsnivå och utvecklingstrend. I sin enklaste form är slagkraften den att företagaren fattar ett investeringsbeslut sporrad av det nätverk av företagare inom turistbranschen som är verksamt i området. Eller att byborna får mångsidigare motionsmöjligheter efter en investering i en frisbeegolfbana. De här är sådana små stora verkningar som ska göras kända också hos den stora allmänheten.

I Birkaland har man jobbat på att lyfta fram slagkraften redan från och med att utvecklingsplanen utarbetades. Som mål för planen bestämdes då sådana mätbara faktorer med vars hjälp vi kan betona Birkalands särdrag. Ett av målen är att säkerställa landsbygdsbefolkningens verksamhetsmöjligheter genom att bygga ut dataförbindelserna i och med att tjänsterna blir allt mer elektroniska. Hittills har vi under programperioden styrt mer bredbandsfinansiering till landskapet än under den föregående perioden sammanlagt. Finansieringsvolymen, det aktiva byggandet och intresset för det finansiella instrumentet visar att utvecklingsarbetet har haft rätt riktning och gett resultat.


Utvecklingsarbetets verkningar kan ofta ses först länge efter att de egentliga insatserna är avslutade. Därför vilar ansvaret för att framhålla slagkraften aldrig bara på en enda organisation. Slagkraften och utvärderingen av den är ett viktigt led i utvecklingsarbetet och alltid närvarande. Alla vi medlemmar i landsbygdsnätverket som deltar i landsbygdsutvecklingsarbetet är med i detta jobb.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Anne Värilä, Programansvarig för landsbygdsutveckling, Birkalands NTM-central