Leader vilna networkingworks

Leadergrupperna knöt nätverk i Litauen

200 Leaderaktörer i Östersjöområdet samlades till seminariet Networking Works i Litauen i medlet av september 2017.

Deltagarna kom från 13 länder, utöver Östersjöländerna också från Slovenien, Österrike, Belgien, Irland, Storbritannien, Portugal, Ungern och Georgien. I fjol ordnades motsvarande seminarium i Estland.

En dag var vikt för besök på den litauiska landsbygden och en dag tillbringades i LITEXPOs konferenslokaliteter. Från Finland deltog ett tiotal personer från Leadergrupper, landsbygdsnätverket och ministeriet. På exkursionsdagen fick deltagarna se hur det går till på landsbygden, och intrycket var positivt. Ur finländsk synvinkel förundrades man nog över de stora satsningarna på byarnas basinfrastruktur, när stödet hos oss redan i högre grad styrs till att utveckla verksamheten.
I Finland går det smidigt att bygga upp ett internationellt projekt

Den största utmaningen för internationella Leaderprojekt är att programperioden fått en så långsam start i många länder. De finländska Leadergrupperna har varit tvungna att vänta länge på att man på annat håll ska bli klara att inleda samarbetet.
Finlands modell är också mycket flexibel i jämförelse med många andra länder, eftersom Leadergrupperna hos oss tar emot ansökningar fortlöpande och beslutsfattandet sker på Leadergruppsnivå.


Europeiska landsbygdsnätverket
ger information om olika länders praxis


Europeiska landsbygdsnätverket ENRD (European Network for Rural Development) har sammanställt infosidor om olika länders praxis. Under seminariet fick deltagarna höra om de grundläggande förutsättningarna för internationella Leaderprojekt i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal och Finland.

Som hjälp vid planeringen av Leaderprojekt finns också den guide för samarbetsprojekt som kommissionen har utarbetat och som ENRD kommer att översätta till EU-språken. Peter Toth vid ENRD berättade också att de håller på att skriva en praktisk guide som komplement till kommissionens anvisning.
Finlands landsbygdsnätverk utarbetade en handbok för projektaktörer under förra programperioden. Avsikten är att den ska uppdateras och förses med tilläggsinformation också om internationella projekt.

Landsbygdsprogrammet stöder människornas och samfundens internationalisering. Interregionalt och internationellt samarbete är en av Leaderverksamhetens grundläggande principer. I Leadergruppernas internationella nätverk ingår EU-ländernas 2500 Leadergrupper och samarbete idkas också med länder utanför EU.

Ytterligare information:

Networking Works 12-14.9.2017
Internationellt samarbete på Europeiska landsbygdsnätverkets ENRD:s webbplats
Laura Jänis, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 02951 62090
Juha-Matti Markkola, landsbygdsnätverket, fornamn.efternamn @maaseutu.fi, tfn 040 559 9412

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020