Uudistuva hevostalous

Informera om projektresultat redan före slutrapporteringen

Att berätta om resultaten och effekterna är en viktig del av varje projekt. I projektet Förnybar hästhushållning insåg man att det är klokt att under projektets gång informera om de rön som projektet har alstrat. Man ska inte vänta tills projektet har slutförts.

– Vi vill fortlöpande dela med oss av de resultat och infallsvinklar som våra enkäter om hästhushållningen har gett, inte vänta tills slutrapporten skrivits vilket är den vanliga modellen, berättar projektledaren Sirpa Pussinen vid Tavastlands yrkeshögskola (Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK).

Projektet har sammanställt en gratis databank på webben. Den innehåller jordnära, på forskningsrön baserad yrkesinriktad information för hästföretagare. Adressen är https://unlimited.hamk.fi/uudistuva-hevostalous. Databanken kompletteras medan projektet pågår och innehållet är lätt att dela på sociala medier. Utöver den här artikelsamlingen sammanställs ett digert videobibliotek som läggs ut på YouTube-kanalen Uudistuva hevostalous.

Läs mer: Så här skapades artikelsamlingen (på finska)

Närmare information: Sirpa Pussinen, projektchef, HAMK, sirpa.pussinen@hamk.fi, tfn 050 5749 207

Webbplats www.hippolis.fi/uusihevostalous

Fler tips för effektiv projektkommunikation

Fem tips för slagkraftig projektkommunikation

Handbok för projektaktörer: 10 skäl att informera om projektet

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.