Pitovoimaa

Hållkraft – Regionens invånare formar framtiden

Det vore intressant att veta hur många invånare som känner till den egna ortens målsättningar. Jag måste medge att jag inte har fördjupat mig i den egna kommunens mål, dvs. dess strategi. Ändå har säkert alla en åsikt om vad den egna hemtrakten borde satsa på. Det kan vara allt från renovering av gemensamma hobbylokaler till skyltning längs en naturstig. Då kan ordet strategi verka långsökt, den är ju en krigsplan!

Beredningen av EU:s nästa programperiod 2021-2027 framskrider som bäst på många nivåer genom att man bygger upp nya strategier. Leader-gruppens utvecklingsstrategi görs upp tillsammans med områdets invånare. Dess mål är att styra Leadergruppens anställda och styrelsen då de fattar beslut om vilka projekt som ska få finansiering.

Leader Pohjois-Satakunta ordnade ett möte kring beredningen av den nya finansieringsperiodens strategi. Mötet gav visioner om framtiden och fick igång diskussioner. Uppsjön av idéer gav säkert alla närvarande en massa vägkost till beredningen av den nya strategin. Målet är ju att strategin ska spegla det egna området.

Leader Pohjois-Satakuntas strategi som en röd tråd i kommunernas strategier

Pauli Pukaralammi fungerade som idéspruta på mötet. Han hade gjort ett bra bakgrundsarbete genom att läsa de strategier som områdets kommuner gjort upp. Han ansåg att kommunernas strategier var brokiga och en del av dem föråldrade. Pukaralammi utmanade därför kommunerna att hitta gemensamma nämnare och inte bara fokusera på sin egen kommun.

Den ekonomiska regionen har en stor attraktionsfaktor, Geopark, som förenar 10 kommuner. I framtiden kunde kommunernas strategier innehålla mer sådant som utvecklar den ekonomiska regionen. Pukaralammis budskap var att kommunerna inte är konkurrenter utan de samarbetar för den ekonomiska regionens bästa!

Områdets Leader-strategi borde vara en faktor som förenar den ekonomiska regionen. Strategin ska visa hur den ekonomiska regionen ser ut i framtiden och ge företagen en grund att utgå från. Enligt Pukaralammi skulle det också vara enklare för företagarna att utarbeta en strategi, om den ekonomiska regionen hade en tydlig riktning. “Strategin bör visa företagarna i vilken riktning de ska investera och utveckla,” slår Pukaralampi fast.

Megatrender och tysta signaler

För att man ska förbinda sig vid strategin bör värderingarna synliggöras, eftersom de också är förankrade i verksamheten. Värderingarna skapar förtroende för de egna handlingarna och för organisationen. Pukaralammi lyfte fram tryggheten. “I synnerhet tryggheten bör betraktas som en värdering, eftersom unga vuxna värdesätter känslan av trygghet!” Som exempel tog han Frankrike där man kan skönja positiva tysta signaler mot landsbygden. För närvarande flyttar franska ungdomar till landet, naturen och ron. Trygghet för barnen är en viktig sak för unga millennialer. Små skolor kan vara en faktor som gör området attraktivt. Men det förutsätter att trafikförbindelserna fungerar.

Många organisationer erbjuder en möjlighet till distansarbete, det går att jobba också från kommunerna. Lokaltåg vore en möjlighet som kunde använda det befintliga spårnätet i Norra Satakunda. Pukaralammi speglar idén mot Sitras megatrend där trafiken blir serviceinriktad och elektrifierad och förarlösa transportmedel blir en del av trafikens helhetssystem. Han ser en framtid med elbussar och människor som anlitar kollektivtrafik och använder befintliga tillämpningar och tjänster. Pukaralammi påminner flera gånger om att trafikförbindelserna måste lyftas fram i den ekonomiska regionens strategi.

Gemensamt arbete har sitt ursprung i naturen och människorna

Utvecklande nedifrån och upp är grunden för Leaderverksamheten. Den baserar sig på tanken att invånarna är de som bäst känner till och kan utveckla sitt eget område. Det vore bra att hitta några rebeller, kreativa människor med lite galna idéer, till strategiarbetet. Pauli Pukaralammi utmanade deltagarna att fundera på idéer som nödvändigtvis inte kommer så långt att de genomförs. En positiv attityd är utgångspunkten för allt. “Utvecklarna borde slopa ordet jag och bara använda ordet vi. Då får vi en känsla av att göra något tillsammans, för områdets bästa,” uppmuntrade Pukaralammi. Gemensamt arbete och natur visar Norra Satakundas riktning mot framtiden.

Strategiarbetet fortsätter i temagrupper under våren. De tio kommunerna som är med i Leader-Pohjois-Satakunta besöks också före sommaren och dessutom lyfts strategiarbetet fram i olika sammanhang på olika håll i regionen. Arbetet fortsätter i höst och borde vara klart i början av 2021. Efter det poängsätter jord- och skogsbruksministeriet strategierna, väljer ut Leaderområdena och fattar ett preliminärt beslut om anslagen för åren 2021-2027.

Uppdateringsdatum: 20 mars 2020
Text: Johanna Veijanen, informatör Leader Pirkanmaa
Foto: Johanna Veijanen, informatör Leader Pirkanmaa