Integration 2018 4

En landsbygd med många möjligheter också för invandrare – landsbygdsnätverket vädrade sina åsikter på seminariet Integration2018

Landsbygdsnätverket (JSM och landsbygdsprogrammet) medverkade i evenemanget Integration 2018 på Kulturhuset 18-19.9. Evenemanget som nu ordnades för första gången var integrationsfältets gemensamma satsning. Vid sidan av ministerier, fonder och städer deltog också organisationer och projekt.

Vid montern väckte JSM:s och landsbygdsprogrammets roll litet förundran, men när vi förklarade saken var mottagandet ytterst positivt. Vi berättade att på landsbygden finns det utrymme, arbete och arbetstillfällen (40 % av företagen) och behov av ungt folk, samt att integrationsprojekt får finansiering från landsbygdsprogrammet.

Evenemanget ordnades i Helsingfors – även om det var landsomfattande – och det var en sann glädje att märka hur människorna fick en litet uppdaterad och uppfriskad uppfattning om JSM och landsbygdsprogrammet.

Allt som allt deltog nästan 1000 människor i evenemanget Integration2018. Också vi arrangörer var fler än 20 till antalet. Stämningen var ytterst god och positiv trots det allvarliga temat. Samarbetet mellan förvaltningsområdena visade än en gång sin styrka och jag riktar ett särskilt tack till kollegorna vid ANM och IM samt till de supereffektiva personerna inom det ESF-finansierade projektet Kyky II.

Optimising the use of EU funding on integration, Programme Manager Grzegorz Gajewski, DG Home

Ad hoc-gruppen för invandrarnas sysselsättning, som sorterar under arbetsgruppen framtidens landsbygdsföretagande ordnade också en paneldiskussion med temat: De många arbetstillfällenas landsbygd. På stora bilden ses paneldeltagarna Jarmo Matintalo, Tiina Sotkasiira, Kaisu Keisala-Kaseja och Elisa Vepsäläinen samt Juha-Matti-Markkola som representant för arbetsgruppen för landsbygdsföretagande.

I samband med paneldiskussionen visades videofilmer, fina berättelser. Arbetsledare Raimo Hirvasniemi vid Profin Oy som har gett arbete åt invandrare, kom med ett övertygande inlägg. Startup Refugees projekt i Norra Österbotten, som fått finansiering från landsbygdsprogrammet, har hjälpt till med att sysselsätta invandrare. Titta på videon:Ad hoc -gruppen för sysselsättning av invandrare publicerade också en resolution om vad som borde hända för att invandrarna skulle få arbete på landsbygden.

För närvarande finns det 66 miljoner flyktningar i världen. Det finns inga tecken på att situationen skulle bli bättre och klimatförändringen kommer att få en allt större andel som orsak till flyktingströmmarna.

På evenemanget fick deltagarna titta på ett flyktingtält och se en video som hade spelats in på ett läger med 1 miljon myanmariska flyktingar i Bangladesh. Det fick oss verkligen att stanna upp och tänka efter. Videon kommer att läggas ut på evenemangets webbplats.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Text: Marianne Selkäinaho, JSM
Foto: Bilder: Marianne Selkäinaho och Meri Kiikkala

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.