Kaurila043

Byar i Lappland erbjuder också fritidsinvånare gemenskap och stödnätverk

Gemenskap, stöd, vänner och nya idéer och perspektiv

Stödnätverk och gemenskap

Stödnätverk behövs överallt och var skulle det väl finnas bättre nätverk än på landsbygden? Även om landsbygden vid första anblicken kan verka öde, finns där de facto täta och varma samhällen dit också nya invånare tas emot med värme. Till exempel i byarna i Ranua önskas fritidsinvånarna välkomna till byaföreningarnas verksamhet genom att man delar ut inbjudningar till kommande evenemang och talkon till stuginvånarna i postlådan. I byarna finns också en stark kultur av grannhjälp: Det kan finnas hjälpande händer exempelvis för trädgårds- och snöarbeten.

Kanske har du fått säsongsarbete på en annan ort eller tillbringar din fritid i en semesterbostad utanför din hemkommun. Också då behövs gemenskap. Vem ska man ringa till om bilen får något fel? Vilka tjänster har byarna att erbjuda? Var hittar man sällskap och nya vänner på en främmande ort? Vad kan man göra här på fritiden? Bland annat dessa frågor kan bli aktuella när du tillbringar tid på en ny ort. Fördelen med en liten ort är att de som bor där stadigvarande känner varandra sedan en lång tid tillbaka: Därför kan de snabbt ge råd om vem som kan hjälpa med ett specifikt problem eller var du kan få den information du behöver. Det är mycket möjligt att redan den första personen du möter känner någon som kan hjälpa dig. Det lönar sig också att fråga byaföreningarna om vilka som helst frågor som kommer emot.

Genom att upprätta nätverk också i små byar kan du utöver stödnätverk också få ett helt nytt innehåll i livet: kaffebjudningar, talkon och jippon. Från byagårdarna kan man få låna till exempel kärl till bjudningar eller hela lokaler där festen kan äga rum. Byarna erbjuder ett rikt liv för precis var och en!

Sällskap och nya vänner

Andra människors sällskap och att höra till en gemenskap är som känt viktiga för varje människa, åtminstone i viss mån. Behovet av gemenskap är detsamma oberoende av om man bor på samma plats året om eller på en stor eller liten ort. När den som tillbringar sin tid på en liten ort letar efter gemenskaper kan det kännas som om ortens kretsar redan är så sammansvetsade att det är svårt att rymmas in. På en liten ort är människorelationer ofta kvalitativt djupa och har formats under lång tid, även om de är kvantitativt sett färre än i städerna. Även sammansvetsade kretsar kan ändå vara öppna för nya vänner. Byarna kan ge upphov till så betydelsefulla gemenskaper och relationer att de förblir en del av livet även när man tillbringar tid någon annanstans.

Nya idéer och utveckling av byarna

Nya, även tillfälliga, ortsbor är till nytta också för byarna. De anlitar byarnas tjänster och skapar efterfrågan på produkter och service, hjälper till att skapa arbetstillfällen och för med sig livskraft och vitalitet i byarna. På många små orter har fritidsinvånare och turister en avgörande betydelse när det gäller att bevara byarnas livskraft. Just under semesterperioderna anlitas byarnas tjänster i så stor utsträckning att de kan fortsätta att fungera även under andra tider. Du gör alltså mycket gott genom att tillbringa tid i byarna på landsbygden!

Fritidsinvånarnas och andra kortvariga kommuninvånares närvaro kan också göra annan nytta för byföreningarna: Genom att fråga fritidsinvånare och andra tillfälliga ortsbor om deras tankar och idéer kan man tillföra alldeles ny entusiasm, nya utvecklingsidéer och perspektiv på frågor som för bofasta ortsbor redan är så rutinartade att de inte ens uppmärksammas längre. Fritidsinvånarna kan också ha sådana kunskaper som det inte tidigare har funnits i byarna. Det lönar sig alltså också för byarna att satsa på att göra fritidsinvånarna delaktiga!

Tips till dem som letar efter gemenskaper

Om du bor en del av året på en annan ort och vill ha ny gemenskap, kan du börja med att undersöka om det finns några byaföreningar på orten. Du kan inleda din forskningsresa till exempel på en gemensam webbplats för lappländska byar och byaföreningar, där du hittar information om lapska byar och byaföreningar. Genom att ansluta dig till en byförening får du ofta också information om evenemang och andra aktuella frågor i e-posten. Det lönar sig också att söka föreningar och kretsar på sociala medier. Flera byar och byaföreningar har till exempel Facebook-sidor som man kan ansluta sig till för att upprätta nätverk och få aktuell information om byarnas verksamhet. Via byaföreningarnas sociala medier eller med e-post kan man också fråga om byarnas tjänster och andra intressanta frågor. Efter det är det bara att modigt börja kontakta folk!

Uppdateringsdatum: 8 dec. 2021