Broschyrer och guider(2)

Programbroschyrer och handböcker publiceras av jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket. I Landsbygdsverkets publikationsserie ges ut publikationer som är utarbetade tillsammans med samarbetsparterna.

Landsbygdsprogrammet​

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (Inofficiell översättning. Utkast. Originaltexten på finska är den enda rättsligt bindande språkversionen​)

Programperioden 2014–2020

Programmet för utvecling av Fastlandsfinland 2014-2020
Programperiod 2014-2020: Landsbygdens utvecklingsprogram gerverktyg för att möta behoven i en föränderlig värld
Sköter du redan dina ärenden via e-tjänsten Hyrrä?
Jordbruksstöden förnyas 2015 – vad​ förändras?​​​​

Förbättring av miljöns tillstånd och djurens välbefinnande

Infografik: Ersättning för djurens välbefinnande 2017
Satsa på att djuren har det bra - ersättning för djurens välbefinnande
Kalender för miljöförbindelsen
Bättre återvinning och renare vatten
Miljöersättningen - större genomslagskraft för jordbrukets miljöåtgärder
Lantraser – en del av vårt levande kulturarv (uppfödning av lantraser)
Våtmarken fångar upp näringsämnen (skötsel av våtmarker)
Ställ upp för våra bevingade vänner (skötsel av åkrar för tranor, gäss och svanar)
Ett välskött jordbrukslandskap är en fröjd för ögat (skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten))
Icke-produktiva investeringar är en start för landskapsvård
Hållbart jordbruk med ekologiska metoder
Åkerns användningsalternativ

Möjligheter för gårdar

Investeringgstödet är gårdens verktyg för framgång
Goda råd är nu inte alls för dyra
Startstödet ger en bra början

Projekt och företagande

Infografik: Företags- och projektstöd 2016
Infografik: Företagsstöd
Integrationsprojekt bidrar till mångkulturalism
Handbok för projektaktörer_20170324.pdf
Samarbetsprojekt – en energiinjektion för företagsamheten

10 fakta om landsbygdsprogrammets företagsfinansiering

Matföretag kan växa tack vare landsbygdsprogrammet
Ansökningsprocessen steg för steg (pdf) / jpg
Nya möjligheter att finansiera utveckling och samarbete 2014–2020
Små stora gärningar som utvecklar hembygden 2014–2020
Mångsidigare och starkare företagsamhet med hjälp av företagsstöd för landsbygden 2014–2020

Administrering

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020