Kommunikation

Kommunikationen om landsbygdsprogrammet och landsbygdsfonden sker inom flera olika organisationer. Den riksomfattande kommunikationen utförs av ett team som utgörs av informatörer på jord- och skogsbruksministeriet, nätverkstjänsterna och Landsbygdsverket. Vi hjälper även gärna media hitta information och sakkunniga.

Annukka Lyra, jord- och skogsbruksministeriet
p. 050 5777 651, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
 
Sinikka Torssonen, Nätverkstjänster
p. 040 550 5085  förnamn.efternamn(at)maaseutu.fi
 
Pirjo Onikki, Nätverkstjänster
p. 050 434 9896, förnamn.efternamn(at)maaseutu.fi
 

Riika Isola, Landbygdsverket
p. 040 714 5768, etunimi.sukunimi(at)mavi.fi