Kommunikation

Kommunikationen om landsbygdsprogrammet och landsbygdsfonden sker inom flera olika organisationer. Den riksomfattande kommunikationen utförs av ett team som utgörs av informatörer på jord- och skogsbruksministeriet, nätverkstjänsterna och Landsbygdsverket. Vi hjälper även gärna media hitta information och sakkunniga.

Meri Kiikkala (vikarier för Annukka Lyra till 31.12.2019), jord- och skogsbruksministeriet
p. 050 453 2803, förnamn.efternamn(at)mmm.fi
Sinikka Torssonen, Nätverkstjänster
p. 040 550 5085 förnamn.efternamn(at)maaseutu.fi
Pirjo Onikki, Nätverkstjänster
p. 050 434 9896, förnamn.efternamn(at)maaseutu.fi

Riika Isola, Livsmedelsverket
p. 040 714 5768, förnamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Uppdateringsdatum: 12 okt. 2020