Kalendarium

Den nya evenemangskalendern för landsbygdsnätverket finns på www.maaseutuverkosto.fi.

Uppdateringsdatum: 3 mars 2022