Östersjö

Östersjön är ett av världens känsligaste och tyvärr också mest förorenade hav. Området runt Östersjön knyts samman av starka ekonomiska och kulturella band. Också viljan att skydda havet och utveckla samarbetet omkring det är stark.

EU strategy for the Baltic Sea RegionEuropeiska unionens strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen är en gemensam riktlinje och handlingsplan för att utveckla hela regionen och lösa gemensamma problem. Strategins mål är att

  • rädda havsmiljön,
  • öka välståndet och
  • länka samman regionen.

De verktyg och den finansiering som landsbygdsprogrammet möjliggör är centrala för Östersjöstrategins genomförande. Finlands roll är framträdande, speciellt inom återvinningen av näringsämnen.

Strategin involverar åtta EU-stater: Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland. Också Ryssland och andra länder i närområdet, som Norge och Vitryssland, kan delta i samarbetet.

Läs mera om Östersjöstrategien på jord- och skogbruksministeriets webbsida.

Uppdateringsdatum: 25 okt. 2021