Information om ansökta stöd

Finansieringen från landsbygdsprogrammet är offentlig. Livsmedelsverket publicerar årligen uppgifter om de företag och privatpersoner som har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska garantifonden för jordbruket. Söktjänsten för uppgifter om EU-stöd

I projektregistret hittar du uppgifter om de företags- och projektstöd som finansierats åren 2014–2020. Uppgifterna uppdateras en gång om dygnet.

På webbplatsen landsbygd.fi finns information om i vilken utsträckning de olika möjligheter som programmet tillhandahåller har utnyttjats.

Uppdateringsdatum: 10 nov. 2020